Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Zehra Ceben 27.11.2015

Vroege ontwikkelingsstimulering maakt kinderen kansrijker. Hun hersenen ontwikkelen zich beter en daardoor doen ze het beter op school. Indien kinderen op jonge leeftijd te weinig woorden kennen, zal de achterstand op latere leeftijd steeds groter worden. Omdat tegen te gaan is de VVE ontwikkeld.

VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie richt zich op peuters en kleuters met achterstand in taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Voorschoolse educatie is bestemd voor peuters tot 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen groep 1 en 2 van de basisschool. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. De kinderopvang biedt de voorschoolse educatie en de basisschool biedt de vroegschoolse educatie in groep 1 en 2. Het uiteindelijke doel van de VVE is dat peuters zonder of met een beperkte achterstand naar groep 3 van de basisschool kunnen. Er wordt dus geĆÆnvesteerd in kinderen met een achterstand zodat het kind later op de basisschool op hetzelfde niveau kan beginnen. Enschede kent een heel ruim indicatiebeleid op het gebied van de VVE. Op bijvoorbeeld de consultatiebureaus wordt al ingeschat welke kinderen mogelijk VVE nodig hebben. Ondanks de VVE zijn er nog steeds kinderen met een te grote taalachterstand in groep 3. Voor de VVE geldt er geen leerplicht, meedoen is en blijft op vrijwillige basis. Er zijn helaas ook nog ouders die hun kinderen om de een of andere reden van de VVE afhalen en het belang van de educatie schijnbaar niet inzien. Onder m.n. de ‘gesloten groepen’, groepen die wat minder deelnemen aan onze samenleving, speelt het grootste probleem. Om dat te doorbreken wordt nu in Enschede vanaf 1 januari 2016 de intensivering opgezet. Deze gesloten groep zal men dan extra stimuleren ook hun kinderen deel te laten (blijven) nemen aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie. De ontwikkeling van het kind is dus grotendeels afhankelijk van de ouders, leerkrachten en de overheid. Dus gewoon samen doen!