De “Jij Maakt de Buurt” kar

Marc Teutelink 11.12.2015
De fractie van Burgerbelangen Enschede vergadert in principe elke vrijdagmorgen in het stadhuis. Een keer per maand echter, vergaderen wij op lokatie. Dat houdt in dat wij een afspraak maken met een (vaak gemeentelijke) instantie of afdeling en met hen in gesprek gaan over wat er speelt en wat volgens hen de knelpunten zijn. Voor ons is dit de ideale manier om te kijken wat ons beleid allemaal teweeg brengt en waar het eventueel kan worden aangescherpt. Na een gesprek van ongeveer één à anderhalf uur met de desbetreffende instantie gaan wij vervolgens op deze lokatie verder met onze reguliere fractievergadering.
Zo waren wij en tweetal maanden geleden al eens bij de wijkteams van stadsdeel centrum, en onlangs hadden wij een afspraak met onderhoud Enschede (hoofdzakelijk stadsdeel Centrum). Uit dit gesprek bleek dat ook zij worstelen met de bezuinigingen, maar er erg goed mee om gaan. We zien dat er daadwerkelijk goed gekeken wordt naar de effecten van de genomen acties en dat er geleerd wordt. Een voorbeeldje: stel dat er in een bepaalde week gepland staat om de boombladeren op te ruimen in een bepaald gebied. Echter… de natuur houdt zich niet altijd aan de strakke schema’s en dus vallen ofwel de bladeren eerder of later dan de geplande datum en heeft ruimen op de geplande tijdstippen niet veel zin. Het jaar erop zullen er vervolgens aanpassingen worden gedaan aan de planning en wordt er nog beter gekeken naar de natuur! Sommige plekken hebben wat meer onderhoud nodig, andere weer wat minder. Ook dat is dus “maatwerk”.
Door allerlei slimmigheden en een dosis flexibiliteit vallen veel bezuinigingen redelijk op te vangen, althans dat is de conclusie. Wel gaven ze aan dat het wel een keertje stopt. Er staat nog de nodige bezuinigingen op stapel voor 2016; misschien moeten wij als raad daar maar eens kritisch naar kijken tijdens de zomernota!
Als laatste nog dit: wisten jullie dat er vier zogenaamde “Jij Maakt de Buurt”-karren beschikbaar zijn voor inwoners van Enschede! De karren zijn gevuld met allerlei gereedschappen waarmee inwoners van Enschede zelf het nodige onderhoud kunnen doen aan hun leefomgeving en deze kunnen op-plussen indien gewenst. In het kader van “Jij Maakt de Buurt”, kunnen deze karren gratis worden opgehaald bij onderhoud Enschede. Tijdens de discussies rondom onze motie “gratis wegbrengen groen afval naar gemeentelijk ABP”, hebben wij dit al eens geopperd. Het blijkt dus al te bestaan.