En de afspraak is..

Niels van den Berg 19.02.2016

Het dossier Turks cultureel centrum (TCC) heeft inmiddels al veel tijd gevraagd van de verschillende betrokken partijen. De vergadering van 9 februari jl. was een vergadering waarbij alle politieke partijen in Enschede hun beschouwing gaven op het concept kadernotitie. De koers van Burgerbelangen Enschede kan geen verassing geweest zijn. Wij hebben de afgelopen jaren al aangegeven dat wij akkoord gaan en zijn met de bouw van een moskee. Tegelijkertijd hebben wij ook aangegeven dat wij daar wel voorwaarden en een aantal beperkingen bij willen stellen. Om precies te zijn gaat het ons dan om onder andere de voorgestelde inpandige detailhandel. Wij stellen de vraag, welk nut en welke noodzaak is er om detailhandel in de moskee toe te staan. Welke motieven maken dat de gemeente deze toe wil staan terwijl het conflicteert met de detailhandel structuurvisie?

Ook de bouwhoogte c.q. de extra mogelijkheid van een extra minaret, een “kolom” zoals het ambtelijk word omschreven en toch ook een koepel, dat is voor ons een absoluut probleem. En waar komt deze verandering plotsklaps vandaan?

De derde betreft de parkeerproblematiek. De gehanteerde norm stellen wij ter discussie die is volgens ons niet realistisch en vraagt om problemen voor in de toekomst. Zijdelings doen er inmiddels geruchten de ronde dat de gemeente pal naast het nieuw te realiseren centrum “openbare parkeergelegenheden gaat creëren” in de bermen. Gaat er dan toch tegen de afspraak in gemeenschapsgeld bij dit project? Dat kan gewoon niet waar zijn.

En dan uiteindelijk de oproep tot gebed, de Azan. Burgerbelangen Enschede is een partij van en voor alle burgers in de stad met een van de doelstellingen “Belangen behartigen van alle partijen en daarin een afweging maken”. Zo komen wij ertoe dat een nieuwe gebedsruimte akkoord is, maar met voorwaarde dat we de overwegend autochtone bevolking rondom dit gebouw niet op mogen zadelen met de oproep tot gebed in de openbare ruimte. Alle testen en alle discussies lopen nu in de proefprocessen al helemaal mis. De ene 70 dB geluidstest is de andere niet. Hoe kan dat? Hoe moet dat dan en vooral hoe gaat dat dan straks wanneer het om het “egje” gaat?

Het kost de fractie enorm veel tijd om alles af te wegen en helder te krijgen tot ik technische vragen aan het opstellen was en onderstaande tekst tegen kwam. Die is zo helder als maar kan en maakt de afweging helemaal niet zo moeilijk:
“De gemeenteraad heeft in 2013 ingestemd met de verkoop onder de voorwaarde dat er afspraken komen over de vormgeving van het gebouw en kavel, ontsluiten en parkeren, afspraken over gebedsoproep en ondersteunende functies.

De afgelopen jaren heb ik meerdere keren vragen gesteld aan de wethouder m.b.t. deze afspraken. “Daar moeten de bouwcommissie en de omwonenden samen uit komen en dat zal lukken. De 21 insprekers bevestigen voor ons dat dat bij lange na niet gelukt is. Daarmee komt de overkoepelende en alleszeggende afspraak onder spanning te staan. Zoals het er nu voor staat kan het zomaar zo zijn dat de Burgerbelangen Enschede fractie in zijn geheel tegen de plannen zal stemmen. Of doet men (moskee-bestuur) wijselijk water bij de wijn?