Niels van den Berg – Open brief aan Bert van Oosterveen. KNVB consorten: wij moesten een besluit nemen…….

Niels van den Berg 20.05.2016

Beste Bert.

Ik heb er met onze gehele BBE fractie enorm veel tijd aan besteed om en en ander te kunnen begrijpen. Avonden en nachten lang besteed aan het bestuderen van de juridische, financiële en fiscale adviezen en onderzoeksrapporten die zijn toegevoegd aan het raadsvoorstel m.b.t. de financiële garantstelling. Er zijn heel veel telefoontjes gepleegd voor overleg, advies of andere aspecten die met dit dossier te maken hebben en dat alles omdat je als raadslid de morele verplichting voelt en hebt dat je je op alle fronten ingelezen moet hebben.

Deze FC Twente stukken zijn talrijk en omvangrijk en gingen zo de diepte in dat het veel energie gekost heeft voor vele raadsleden om er kennis van te nemen. Evenveel energie hebben de ambtenaren en het college van B&W erin gestoken om een verantwoord Raadsvoorstel op te stellen.

Ook hebben we meermaals  gesproken met verschillende betrokken instanties en personen, zoals bestuurders van FC Twente, de supportersverenigingen, verschillende adviseurs en de onderzoeker de heer Knuppe.

Uiteindelijk is er gewikt en gewogen en hebben we met onze fractie een weloverwogen besluit genomen m.b.t. de garantstelling. Volksvertegenwoordiging in de breedste zin van het woord, want het gaat immers om gemeenschapsgeld enerzijds en toch ook sociaal maatschappelijke belangen anderzijds. Daarin was en is er ook enige verdeeldheid onder de Enschedese bevolking.

Bert en overige KNVB consorten, onze BBE fractie heeft uiteindelijk besloten om groen licht te geven, dat hebben wij gedaan op basis van een raadsvoorstel waarin alle (32) eisen, gesteld door de licentiecommissie, zijn ondervangen. Dit tegelijkertijd tegen een zeer klein risico; zeer zeker wanneer je bij dat risico een vergelijking trekt bij het scenario van “niet garant staan door de gemeente”. In dat scenario zouden er zeer waarschijnlijk per direct ca. 17 miljoen euro gemeenschapsgeld als verloren kunnen worden beschouwd.

Al de door jullie geëiste stukken zijn door FC Twente geheel compleet en op tijd in Zeist aangeleverd en de licentiecommissie heeft haar bevindingen c.q. advies kenbaar gemaakt bij jullie. En vervolgens meent de KNVB dan plotsklaps maar om de regels overboord te moeten gooien en marchandeert en regisseert vervolgens naar eigen inzicht.

Tot slot Bert, ik voel mij als Enschedeer, maar bovenal als integer volksvertegenwoordiger van de gemeente Enschede door deze handelswijze door jullie in de maling genomen, gepiepeld, en niet serieus genomen. Maandag a.s. ben ik voornemens om zeer waarschijnlijk samen met een aantal andere Enschedese raadsfracties een afspraak te maken voor een gesprek bij jullie op kantoor in Zeist.

Ik hoop en verwacht dat jullie mij en mijn collega’s tijdens dat gesprek goed uit kunt leggen waarom jullie ons zo enorm om de tuin hebt geleid. 

Of stellen jullie ons voor volgende week nog gerust door te stellen dat het allemaal toch een mislukte grap was uit de categorie “met verlengsnoer”?