De “Zomernota”, hoe gaan wij om met ons geld…

Niels van den Berg 10.06.2016

In Nederland betalen wij allemaal belasting. Met deze belastinggelden worden vele zaken bekostigd die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Uit de Landelijke belastingopbrengsten worden onder andere ook de AZC’s bekostigd en alle andere noodzakelijke dingen rond het thema vluchtelingen. Daarnaast betalen wij als burgers ook “Gemeentelijke belasting” en ook deze opbrengsten maken onderdeel uit van onze gemeentelijke begroting. 

In de zomernota, het kader stellende document, wordt voorgesteld wat en waar wij geld aan moeten gaan uitgeven. Er valt o.a. in te lezen dat wij als gemeente Enschede de komende vier jaar ruim tweehonderdduizend euro (200K) in willen gaan zetten ten behoeve van het asiel beleid. Asielbeleid is nodig en van groot belang om in ons geval integratie in de Enschedese samenleving succesvol te laten zijn. Het vertrouwd raken met de Nederlandse cultuur en de normen en waarden is een vereiste om mee te kunnen doen in onze  samenleving en het leren spreken en schrijven van de Nederlandse taal is een zeer belangrijk onderdeel van de integratie. Enschede ontvangt in de nabije toekomst (waarschijnlijk voor de zomervakantie) de eerste vluchtelingen in de “noodopvang” en Enschede is voornemens om voor het asielbeleid per jaar €200.000 beschikbaar.

Tegelijkertijd moeten wij, de politiek, lastige keuzes maken die met enige regelmaat moeilijk te verteren zijn. Om weer financieel solide te worden (we zijn goed op weg) moeten we sowieso het komend jaar voor ca. €600.000 aan bezuinigingen doorvoeren. Dit vraagt om een ijzeren discipline. Daarbij reserveren we ook een budget voor de komende twee jaar om een bijdrage te leveren aan het integratieproces. Een bijdrage die volgens onze fractie eigenlijk gewoon vanuit Den Haag beschikbaar gesteld zou moeten worden. Hoe nobel het voornemen ook is, onze stad verkeert niet in een positie waarin wij zomaar even een budget van €200.000 vrijspelen. Er zijn nog zoveel andere zaken meer die de aandacht verdienen. Van moment tot moment gaan we met de stofkam door de begroting heen om deze sluitend te krijgen.

Burgerbelangen Enschede heeft vanaf het begin kenbaar gemaakt onder voorwaarden geen problemen te hebben met de opvang van vluchtelingen c.q. asielzoekers. Tegelijkertijd hebben wij daarbij als voorwaarde ook heel duidelijk gesteld dat het de gemeente geen geld mag kosten, dat (financiële) vet hebben wij op dit moment nog niet op de botten, Enschede kan een dergelijke extra financiële belasting momenteel niet lijden. Als Burgerbelangen blijven we zeggen: ‘Laat men vanuit Den Haag een mooi bedrag overmaken en we gaan er vol enthousiasme mee aan de slag”. Om een beeld te krijgen van de Zomernota en de begroting gaat u naar: http://www.koers053.etlab.nl

Gewoon Samen Doen!