De waarde van de mantelzorger is niet in geld uit te drukken

Zehra Ceben 16.09.2016

Veel mensen zijn al jaren actief mantelzorger, maar hebben zich nooit gerealiseerd dát zij mantelzorger zijn. Het is vrijwillige onbetaalde intensieve en vaak langdurige zorg voor een persoon waar je meestal een persoonlijke relatie mee hebt, denk o.a. aan zorg voor ouders, je kinderen of je buren. Meestal wordt je niet gevraagd voor mantelzorg maar doe je het uit je zelf, uit betrokkenheid en of de liefde voor je medemens. De mantelzorgers zijn doorgaans van grote waarde voor de professional zoals de wijkverpleegkundige, de verzorgers en de helpende. De ervaringen en de kennis van de mantelzorgers t.o.v. de cliënt, kunnen ze goed gebruiken om de zorg en begeleiding goed af te stemmen op de zorgvraag en zorgbehoefte.

In de gemeente Enschede komen de mantelzorgers indien nodig in aanmerking voor mantelzorgondersteuning en ook voor het z.g. Mantelzorgcompliment wat een kleine vorm van waardering is richting de mantelzorger. De regels om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment is dit jaar t.o.v. vorig jaar in het kader van tijd, verruimd door de minimale periode voor verleende zorg van 10 maanden terug te brengen naar 3 maanden. Hierdoor kunnen er meer mantelzorgers in aanmerking komen voor een waardering. Het vastgestelde budget voor het mantelzorgcompliment is wel gelijk gebleven n.l. € 300.000,-.

Helaas hebben wij via de media moeten vernemen dat de wethouder voorstelt om dit jaar het “compliment” via een online webwinkel aan te bieden in de vorm van producten en of diensten. Daarover hebben wij als BBE vragen gesteld aan de wethouder. Het wordt waarschijnlijk een gemixt aanbod, maar wij kunnen ons goed voorstellen dat er mantelzorgers zijn die het verzilveren via een internetshop van het Mantelzorgcompliment prima vinden, maar we weten ook dat er een meerderheid aan mensen zal zijn die de voorkeur geven aan gewoon geld in de hand. Onze voorkeur gaat ook uit naar het “gewoon” geld in de hand uitbetalen zodat eenieder er mee kan doen wat hij of zij wil!