Opslag radioactief afval in Gronau en Ahaus

Ben Sanders 30.09.2016

De gemeente Ahaus beraadt zich momenteel op juridische stappen tegen de komst van radioactief kernafval vanuit de stilgelegde kernreactor Jülich naar de Brennelemente- Zwischenlager Ahaus (BZA), de opslag in de grensplaats Ahaus. In juli j.l heeft het Duitse Federale Bureau voor Stralingsbescherming (FBvS) vergunning verleend aan de BZA om de opslagcapaciteit van het BZA uit te breiden met 152 containers, gevuld met hoog verrijkt en dus hoogradioactief kernafval uit Jülich.

De gemeenteraad en het College van B&W van Ahaus is hier sterk op tegen en vindt dat veel te voorbarig, en is er volgens haar tevens onvoldoende naar alternatieve opslagmogelijkheden gekeken. De Burgermeester van Ahaus Mevrouw Karola Voss heeft aangekondigd naar de rechter te gaan om de verleende opslagvergunning te laten vernietigen. Daarnaast heeft het BZA al eerder aangekondigd dat in de komende jaren ook nog extra radioactief kernafval in Ahaus zal worden opgeslagen, dit vanuit de Universiteit München- Garching en van de twee onderzoeksreactoren in Mainz en Berlijn.

Naast de BZ in Ahaus hebben wij als directe buurgemeente en Euregio-partner ook nog te maken met de bovengrondse opslagplaats op het terrein van Urenco in Gronau waar ca. 60000 ton kernafval uraniumoxide is of wordt opgeslagen. Daarnaast is er ook nog het risico van de Uranium verrijkingsbedrijf Urenco in Almelo.

Burgerbelangen Enschede heeft op 4 april 2013 schriftelijke vragen gesteld en aangegeven dat door de bovenstaande opslag van kernafval onder de noemer van “ grondstofreserve” in Gronau, de bevolking van de regio’s Twente en Münsterland tot proefkonijnen voor deze bovengrondse opslag van kernafval worden gemaakt. Wij vinden deze twee opslagterreinen binnen een straal van 5 kilometer een verhoogd risico is of wordt voor m.n. de Regio Twente.

Op 12 augustus jl heb ik wederom vragen gesteld en nu m.b.t. De voorgenomen uitbreiding in Ahaus. Burgerbelangen vindt dat er met de opslag in Gronau en Ahaus ook een direct gevaar is voor o.a. onze gemeente ingeval van een ongeval en/of andere calamiteit.
De beantwoording van het College van B&W op de door mij gestelde vragen zijn voor Burgerbelangen nog niet voldoende en zijn we nog niet gerust gesteld en overtuigd van geen of nauwelijks dreigend gevaar omdat men teveel uitgaat van informatie en prognoses uit het verleden. Het Federale Bureau voor Stralingsbescherming geeft o.a. aan dat het om middel- dan wel hoogradioactief afval gaat en het College zegt dat het om afval gaat met lage tot middelradioactieve straling gaat. Het kan niet zo zijn dat hieromtrent loods aannames worden gedaan en daarom willen wij aanvullende informatie en concrete en recente gegevens over de risico’s en dat wat belangrijk is voor de bevolking van Enschede en de gehele Regio Twente in geval van een calamiteit.