Klachtencommissaris 2.0

Barry Overink 28.10.2016

Aanstaande maandag gaan we het in de raadsvergadering hebben over de Klachtencommissaris. Sinds begin 2015 kunnen inwoners en ondernemers vanuit de stad hier terecht, wanneer zij er met de gemeente zelf niet meer uit komen en geen luisterend oor vinden. Vanuit Burgerbelangen is dit een langgekoesterde wens.

Voor ons als politieke partij dient dit een laagdrempelig “buro” te zijn waar een ieder kan binnenlopen met zijn klacht en waar er vervolgens gezamenlijk wordt gekeken hoe er aan een oplossing kan worden gewerkt. Wanneer blijkt dat bepaalde klachten structureel binnenkomen, dan is het wat ons betreft de taak van de Klachtencommissaris om daar de Burgemeester over in te lichten, immers is hij verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling binnen de gemeente. Vanuit deze actie kunnen ook de betreffende afdelingen van de gemeente leren van eventuele gegronde klachten. Wat ons betreft is dit een zuivere en juiste manier om met klachten om te gaan in onze stad.

Echter, na onze eerste officiële Klachtencommissaris bleek dat de klachten al gauw in de politieke arena werden besproken, met een chaos vanjewelste. Het ging zelfs niet meer over de inhoud (huishoudelijk hulp en uitkeringen) maar over de Klachtencommissaris zelf. Na deze taferelen en een onderzoek van onze rekenkamer zou je denken dat we hier wel van geleerd hebben. Helaas hebben wij dat gevoel niet bij het raadsvoorstel dat nu voor ligt.

De Klachtencommissaris valt onder het College van Burgemeester en wethouders en zij kunnen ook de Klachtencommissaris aannemen, ontslaan en op non actief stellen.
Wat BBE betreft geen wenselijke situatie, aangezien de Klachtencommissaris ook kritiek moet kunnen geven op datzelfde College van B&W. De Klachtencommissaris onder gezag van de gemeenteraad gaat ook niet werken, daar hebben wij inmiddels een niet al te beste ervaring mee. Wat BBE betreft zou dit dus volledig onafhankelijk onder de hoede van onze Burgemeester moeten vallen. Immers staat deze persoon boven alle partijen en heeft hij, ook nu al, de plicht om toe te zien op een ordentelijke klachtenafhandeling. Ditzelfde geldt ook voor de rapportages van de Klachtencommissaris aan de raad. Als BBE vinden wij niet dat de klachtencommissaris de bundeling van de klachten aan de raad moet presenteren, het gevaar dat het dan weer politiek wordt gemaakt is zeer reëel aanwezig. Alleen wanneer er structurele misstanden zijn dan dient de Burgemeester de raad daar over te informeren, zo is onze mening. Laagdrempelig, snel, duidelijk zonder bureaucratie en politiek, dat is wat BBE betreft de invulling van de werkzaamheden van de Klachtencommissaris.