Aangepast ontwerp moskee

Niels van den Berg 11.11.2016

De afgelopen week is er al weer veelvuldig geschreven over de nieuw te bouwen moskee. De vormgeving zoals die oorspronkelijk is gedeeld met alle betrokken partijen is niet goed gevallen bij een deel van de achterban. Bij het kader stellende debat is de fractie van Burgerbelangen Enschede altijd kritisch geweest op aspecten als bouwhoogten en vormgeving. Wij hebben duidelijk gezegd, passend in het Nederlandse straatbeeld.

Met het 1e ontwerp voldeed de architect daar volgens ons prima aan. Nu worden er voorstellen gedaan om er toch een koepel en een minaret bij op te bouwen. Dat vindt onze fractie maar ook meerdere collega fracties vervelend en tegen de oorspronkelijke afspraken en dus gaan wij wederom kritisch kijken en eventueel opnieuw beoordelen tijdens de bestemmingsplan wijziging.

Wij hopen niet dat er dergelijke aanpassingen worden gedaan die ten goede komen van de achterban, en deze veranderingen dan koste gaat van de andere partij, de omwonenden, die juist met het nieuwe ontwerp ongelukkig zijn.