December en de laatste nieuwsbrief

Ben Sanders 16.12.2016

December en de laatste nieuwsbrief, dat betekend dat we weer aan het einde van een bewogen jaar komen en de Kerstdagen en jaarwisseling weer in zicht zijn.

We hollen met z’n allen weer ras naar het einde van het bewogen jaar 2016 toe, een jaar waarin er heel veel is gebeurd, niet alleen in Enschede, maar in heel Nederland en in de hele Wereld.

Nu Sinterklaas weer terug is naar Spanje en wij inmiddels al weer gewend zijn aan de donkere en grauwe dagen , de meesten van u de Kerstboom al hebben opgezet en de Kerstdagen dus weer voor onze deur staan, wordt het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan onze medemens te denken. Maar is dat nog wel zo vanzelfsprekend, doen we dat heden te dage ook nog steeds of was het alleen in het verleden zo dat wij, en dan m.n. in de Kersttijd aan barmhartigheid deden? Het antwoord moet zijn; ja dat doen we altijd, dat is toch vanzelfsprekend! De tijden zijn voor heel veel mensen nog steeds moeilijk en juist daarom is het voor iedereen bijna een must om goed rondom zich heen te kijken en vooral om barmhartig te zijn. En dan niét alleen nu met de Kerstdagen.

De lang aanhoudende moeilijke tijden hebben veel mensen in problemen gebracht die niet maar zo zijn op te lossen en waardoor de zo gewone en gebruikelijke uitspraken c.q. wensen “Prettige en of fijne Kerstdagen” voor velen niet meer opgaat, gewoon omdat het door alle sores niet meer kan. Het is droevig om te moeten constateren dat er momenteel nog zo veel mensen zijn aangewezen op de voedselbank en kledingbank en dat terwijl wij dagelijks in het nieuws horen dat de economie aantrekt en dat het allemaal zo goed gaat met de huizenverkoop en de werkgelegenheid. Dat is dan misschien ook wel zo, maar voor heel veel mensen gaat dat nog steeds niet op en is het leven van dag naar dag. Hoe bestaat dit toch in een land welke wereldwijd bekend staat als een “rijk” land met een bevolking die altijd bereid is de nood bij anderen te verzachten. Beste mensen kijk eens goed om u heen!

Laten we met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen en ons vasthouden aan die oude gedachte “Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen” en vooral ook blijven geloven in de toekomst. Kijk a.u.b. om u heen of u iets kunt betekenen voor uw medemens die het moeilijk heeft, maar ook naar de oudere buurtgenoot die mogelijk eenzaam is en alleen deze (feest)dagen moet doorkomen! Het gaat niet altijd alleen om geld, maar veelal wel om het samenzijn, de aandacht voor elkaar, het begrip en een troostend woord, dát kan al heel veel goed maken. Samen de schouders eronder en vertrouwen hebben in de toekomst en elkanders hoeder zijn, dat kan voor velen al heel veel verlichting geven.

Wij, de fractie Burgerbelangen Enschede danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen dat wij het afgelopen jaar ons, ondanks alles, voldoende voor u als inwoner van deze mooie stad, collectief of individueel, hebben ingezet en wij uw belangen zo goed mogelijk en na tevredenheid hebben vertegenwoordigd. Voor ons geweten en ons gevoel hebben wij ons best voor u gedaan. Wij kunnen u beloven dit het komend jaar 2017 wederom naar eer en geweten en met volle inzet voor u te zullen doen.

Wij, de BBE wethouder, de Gemeenteraadsleden, de fractieondersteuners, het partijbestuur en de overige leden van Burgerbelangen Enschede wensen u allen een heel fijn en zalig kerstfeest toe en wensen wij een ieder een veilige jaarwisseling toe en een heel goed en vooral gezond 2017. U weet het en u kent het, ons BBE credo: “Gewoon Samen Doen”.