Het nationaal Zorgdebat..

Ben Sanders 27.01.2017

Afgelopen maandag konden we getuige zijn van het nationale zorgdebat bij Omroep Max. Aan de tafel zaten de Bestuursvoorzitter van ziektekostenverzekeraar CZ, een hoogleraar ouderenzorg en – geneeskunde, een huisarts en een mantelzorger. Dit werd later aangevuld, een wijkverpleegkundige een apotheker en weer iets later ook een bestuurder van het Westfriesegasthuis ziekenhuis. Samen aan tafel een jaarsalaris geschat zo bij elkaar meer dan een half miljoen euro. Hoezo de zorg is duur?

Dan in de krant van dinsdag, zomaar een paar “koppen”: “Slachtoffers fraude POGB krijgen steun, 14.000 verzekerden hebben samen een betalingsachterstand aan eigen bijdrage van 20 miljoen, Ca. 290.000 mensen die de premie voor hun zorgverzekering niet kunnen of willen betalen, Nog jarenlang tekort aan verpleeghuispersoneel, Mantelzorgboete wordt kleiner, Ik wil leven maar weet niet meer waarvoor”.

Dan terug naar het zorgdebat, de directeur van CZ vindt het onmenselijk dat patiënten de zorg mijden, hij vindt dat we de beste zorg ter wereld hebben en als de mensen die de ca. €90 zorgtoeslag krijgen het dan goed regelen die € 60 aan bijdrage en premie best wel kunnen opbrengen, de hoogleraar vindt dat de huisarts meer oplossingsgericht moet werken, de huisarts bijna alleen nog maar schrijnende gevallen onder ouderen in haar praktijk ervaart, ondanks dat zij in een “rijke” buurt haar praktijk heeft.

De mantelzorger geeft aan dat er in de thuiszorg onverantwoord is bezuinigd en dat de mantelzorgers overspannen aan het raken zijn. De wijkverpleegkundige vindt dat ze niet met zorg bezig is maar met formulieren en bureaucratie. De ziekenhuisbestuurder vindt dat het nog niet zo erg is en het systeem heeft gezorgd dat het vele malen beter is dan 20 jaar geleden, het kan iets anders worden aangepakt en ingevuld vindt hij. Maar goed, dan de client of patiënt waar het om gaat, die ervaren het toch wel heel anders en zijn veelal hun levenslust en levensvreugde allang kwijt, die verwaarlozen zich en velen vereenzamen!

De landelijke politiek, alle “sociaal ingestelde” partijen dan, zijn het er wel over eens dat de “eigen bijdrage” omlaag, dan wel helemaal afgeschaft moet worden, de PVV die heeft er geen mening over. O ja, niet allemaal want VVD en D66 vinden dat de eigen bijdrage zo moet blijven of zelf omhoog moet. Dat is goed voor het in stand kunnen houden van de zorg en voor de prikkel aldus Pechtholt!

Gelukkig hoeven wij ons niet druk te maken over landelijke verkiezingen, wij focussen ons op de lokale burger. Ik hoop en daar gaan wij als BBE wel voor dat wij samen de lokale uitvoering van de WMO en de invulling van de zorg nog meer als maatwerk kunnen gaan organiseren, het bestrijden van de fraude in de zorg met WMO gelden en PGB gelden moet nog meer aandacht krijgen en mag absoluut niet lonend zijn.

Voor 2018 moet v.w.b. de nieuwe OH aanbesteding “ondersteuning bij het huishouden” op een heel andere wijze kunnen gaan dan zoals we het nu doen. De onrust moet er uit, de verzorgende en de cliënten moeten weer weten waar ze aan toe zijn, waar ze recht op hebben en wat ze kunnen krijgen. De “thuiszorg” moet weer worden hersteld, de wijkverpleegkundigen moeten weer medische zorg gaan leveren en geen formulierenbrigade zijn. Tevens moeten we blijven zorgen dat de wijkteams gericht dat werk doen waar ze voor zijn en wat ze kunnen. We moeten ze niet te pas en te onpas gaan gebruiken voor alles waar maar enigszins het woordje “zorg of wmo” aanhangt.

De term “maatwerk” moet ook “maatwerk” worden en vooral zijn. Bij de indicatiestelling moet de professional het uitgangspunt zijn en het “sociale netwerk” van een client een welkome aanvulling. Eerst indiceren op sociale en medische gronden en een maatwerkpakket samenstellen vervolgens een zorgplan maken en daarbij kan er worden gekeken of er een beroep op mantelzorg of vrijwilliger kan worden gedaan. En dan kun je zeggen: “Gewoon Samen Doen”. Eén ding is op dit moment wel zeker, “er wordt meer geld verdiend in de zorg dan aan de zorg” en dat moet en kan anders!