Vuurwerk (vrije) zones

Niels van den Berg 27.01.2017

Is het nu ”vuurwerkzones” of “vuurwerk vrije zones”? Afgelopen dinsdag heeft de burgemeester een toelichting gegeven op de voorgenomen aanpak m.b.t. de vuurwerk overlast. Er zullen in maart / april gesprekken worden gevoerd met burgers en wanneer de stadsdelen dan geen vuurwerk wensen of juist wel dan wordt hier gehoor aan gegeven. Onze fractie staat zeer zeker open voor het gesprek.

Wel nemen wij op voorhand stelling m.b.t. de handhavingsproblematiek. Handhaven lukt nu immers al niet i.v.m. te weinig capaciteit. Hoe gaan we eventuele vrije zones garanderen? Het is simpelweg niet mogelijk! Liever zien wij de discussie gevoerd worden over bijvoorbeeld overlast in de maand voorafgaand aan oudejaarsdag. Die overlast lijkt iets beter beheersbaar te krijgen, hoewel dit voor handhavers ook nu al een hele lastige klus blijkt. Scholen en verenigingen lijken een bescheiden rol te hebben in een oplossingsrichting. Maar ook die rol moeten we niet overschatten. De problematiek lijkt niet of nauwelijks aan te pakken. Voor onze fractie geldt, bespreken wat wij met alle betrokken partijen kunnen doen, dat heeft absoluut onze goedkeuring maar vuurwerk vrije zones, dat zijn wat ons betreft vooralsnog een grote illusie..