Communicatie bestemmingsplan “Cultuurhistorie”

Marc Teutelink 10.02.2017

Afgelopen maandag, tijdens de raadsvergadering, werd het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” besproken. Burgerbelangen hecht grote waarde aan de cultuurhistorie van Enschede. Het raadsvoorstel zoals deze voorlag vonden wij dan in de basis ook prima en met de toezegging van de wethouder dat hij ook zou uitzoeken hoe de lijst van panden met cultuurhistorische waarde nog verder kan worden uitgebreid, hebben wij dan ook voor gestemd.

Wat ons wel opviel is dat eigenaren waarvan de panden waren aangewezen als cultuurhistorisch waardevol, dit hebben moeten lezen in de Huis-aan-huis. Let wel, het gaat hier om specifiek aangewezen panden die met huisnummer en toevoeging zijn gespecificeerd. Wij vinden communicatie belangrijk en vinden het dan ook vreemd dat wanneer je expliciet specifieke panden bestemt, het een kleine moeite moet zijn om de eigenaren hiervan vroegtijdig op de hoogte stellen.

Daarvoor hebben we een motie ingediend en deze heeft het ook gehaald. Er zal in de toekomst worden gecommuniceerd naar de eigenaren van aangewezen panden. We zijn er ons terdege van bewust, dat dit slechts een stukje van het hele communicatie spectrum is. Dit kwam ook ter sprake tijdens het bijbehorende debat. Vrijwel elke partij was het met ons eens dat er toch wel wat moet gebeuren aan de communicatie rondom bestemmingsplannen en vergunningen in het algemeen.

De wethouder heeft daarop toegezegd dat hij zou kijken naar de mogelijkheden om de communicatie hieromtrent in het algemeen te verbeteren. Als voorbeeld werd het voormalige systeem genoemd, waarbij iemand op basis van een opgegeven postcode/huisnummer alle voor hem/haar relevante bestemmingsplanwijzigingen in zijn mailbox kan ontvangen. Dit systeem is al beschikbaar via de website overheid.nl, maar daar geldt het enkel voor vastgestelde en gepubliceerde publicaties. Wij vinden echter dat burgers veel vroeger in het proces op deze manier zouden moeten worden genotificeerd, zodat er tijd genoeg is voor het indienen van bezwaren of zienswijzes. En al helemaal als het een heel specifiek eigendom betreft. Wij zien de door ons ingediende motie daarom als een signaal; er is nog veel te doen.