Ondersteuning bij het huishouden krijgt nieuwe regels en voorwaarden

Ben Sanders 11.03.2017

In het voorjaar van 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) na meldingen van cliënten een oordeel geveld m.b.t. de ondersteuning bij het huishouden(OH) op basis van het resultaatgericht werken en –financieren zoals wij dat in Enschede kennen. De CRvB kwam tot de conclusie dat het niet geheel volgens de geest van de WMO 2015 gebeurd en dus moest worden aangepast.

Nu een dik half jaar verder ligt er een aangepast en uitgewerkt voorstel waar we met ons allen mee verder kunnen, naast de redelijk uitgebreide OH Basispakket (schoon en leefbaar huis, was- en/of maaltijdverzorging). Naast de basismodule schoon en leefbaar huis hebben we nu het Pluspakket (regie en/of zorg voor minderjarige kinderen) de Module Extra hygiëne de Module Wasverzorging, de Module Maaltijdverzorging, de Module Regie en de Module Zorg voor minderjarige kinderen. Om e.e.a. goed te laten landen bij de clienten zullen alle cliënten vanaf april worden uitgenodigd voor een z.g. “Keukentafel-gesprek” om noden en wensen helder te krijgen en om een goede indicatie te kunnen stellen. Er is voor hen wel een overgangstermijn en de “oude” cliënten zullen uiterlijk september 2017 overgaan naar het nieuwe beleid en tarieven. De “nieuwe” cliënten die zich vanaf 1 april melden zullen direct gebruik maken van het nieuwe beleid.

Wij willen werken conform de uitspraken van de CRvB en de gedachte van de WMO 2015: in de beschikking dan wel in de bijlage worden de ruimten, activiteiten en frequenties opgenomen zodat het voor de cliënt heel duidelijk is welke ondersteuning hij/zij ontvangt van zijn zorgondersteuner. Met het instemmen met de nieuwe beleidsregels kiest de raad impliciet voor een scenario waarbij we doorgaan met het resultaatgericht werken zonder hierbij een tijdsindicatie te geven. Dat doen we m.n. omdat de cliënt dan zelf de regie in handen houd en samen met de aanbieder de ondersteunende werkzaamheden kan regelen binnen de tijd die nodig is!

Wij kiezen voor dit systeem dat redelijke rechtszekerheid biedt aan de cliënten OH. We zien inmiddels dat door het hele land heen dat steden er in zijn geslaagd voor juridische houdbaarheid en rechtszekerheid te zorgen op basis van gemiddeld 105 uur per jaar. Zo werken meerdere gemeenten al sinds eind vorig jaar met deze basismodules van 105 uur huishoudelijke ondersteuning per jaar, welke opgehoogd kan worden met de nieuwe aanvullende 5 modules wanneer iemand op indicatie extra zorg nodig heeft. Aanstaande maandag zal de gemeenteraad haar besluit nemen om de beleidsregels en het beleidsplan uit te werken om de huidige verordening 2015 aan te kunnen passen naar de verordening 2017.