Ruim een miljoen extra voor armoedebeleid

Barry Overink 24.03.2017

Goed onderwijs en voldoende banen zijn noodzakelijk om iedereen de kans te geven in de maatschappij mee te doen. Dat geldt met name voor mensen in achterstandssituaties. Als Burgerbelangen geven wij hieraan dan ook een hele hoge prioriteit. Wij vinden dat de sociale voorzieningen op peil moeten blijven en dat de zwakkeren in onze samenleving moeten worden gewezen op de voor hen beschikbare mogelijkheden. Ons standpunt is dat het gebruik van bijvoorbeeld de bijzondere bijstand een recht is. Tweedeling in de maatschappij willen we hoe dan ook voorkomen.

De afgelopen jaren was er in Enschede een bedrag van ca. 190.000 euro per jaar beschikbaar voor armoedebestrijding, een veel te laag bedrag voor de grote en veelal ook onzichtbare armoede in onze stad. Uit een recent onderzoek van onze rekenkamer bleek dat er een zeer groot aantal kinderen dagelijks met honger naar school en ook naar bed gaan, een zeer verontrustend feit!

Van uit de Rijksoverheid is er inmiddels € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar gekomen om de Enschedese armoede aan te pakken. Het College van B&W stelde o.a. voor om met dit nieuwe bedrag de huidige 190.000 euro te vervangen. Daarnaast kwamen zij met een aantal maatregelen die goed zijn, maar lang niet goed genoeg en/of effectief genoeg wat ons betreft. Om deze reden zijn wij voornemens om het raadsvoorstel aan te passen door middel van een amendement (de raad kan hiermee voorgesteld beleid aanpassen).

Samen met enkele andere partijen hebben wij een amendement en een motie ingediend welke de visie en ambitie van Burgerbelangen verwoord. Enkele aanpassingen die er voor zorgen dat het een nog beter armoedebeleid wordt, zijn:

  • De oorspronkelijke 190.000 euro blijven inzetten bovenop de 1,2 miljoen euro.
  • De grens aanpassen van 110% naar 120%
  • 100% van de mensen (doelgroep) willen bereiken i.p.v. de huidige 42%
  • Op een gedegen wijze goede ideeën en initiatieven uit de samenleving op halen.
  • In contact te treden met partners in de stad zoals de kledingbank etc.
  • Zorgen dat alle kinderen nieuwe schoenen krijgen en geen gebruikte schoenen.
  • Kinderen ondersteunen en bijstaan in de crisisopvang en schuldhulpverlening.
  • Vouchers voor onderwijsbegeleiding.

Met deze aangepaste maatregelen en nog vele anderen hier niet in omschreven, maken dat het armoedebeleid in Enschede nu serieus kan worden aangepakt! Armoede zal nooit helemaal verdwijnen, maar een flink lager percentage armoede is winst en zou al fijn zijn.