Marc Teutelink 07.04.2017 - 3 reacties

Afgelopen maandag stond ‘Enschede Wekt Op’ op de agenda van de stedelijke commissie. Een veel besproken onderwerk binnen Enschede en dat was ook wel te zien aan de grote hoeveelheid insprekers, maar lieft 15.

In een grootschalig participatietraject hebben honderden Enschedeërs zich de afgelopen maanden uitgesproken over hoe wij als Enschede meer duurzame energie kunnen opwekken. Gaandeweg is echter het doel gelimiteerd naar “een zoektocht naar locaties voor zonne- en windenergie” en is er wel erg makkelijk een streep gezet door allerlei andere alternatieven. Geothermie wordt met een enkele zin afgedaan, terwijl dit zeker wel een optie is. Zonnepanelen op binnenstedelijke panden, zijn op 5 na niet mogelijk. 5? We hebben 109 panden en slechts 5 daarvan zijn geschikt? Mestvergisting, biomassa? Zelfde verhaal. En zo wordt heel gemakkelijk geconcludeerd dat er eigenlijk maar twee opties zijn: zonnepanelen en windturbines. Wij hebben afgelopen maandag onze verbazing uitgesproken over deze aanpassing en hebben aangegeven de conclusies van het onderzoek niet te delen.

Windturbines stuiten hierbij op het grootste verzet vanuit de Enschedese samenleving en dat vinden wij niet raar gezien de uitdrukkelijke aanwezigheid van een windturbine! Voor windturbines is wind nodig… Laat Enschede nu precies liggen in het gedeelte van Nederland met de laagste gemiddelde windsnelheid (bron KNMI). In de Tub stond een tijdje geleden een interessant artikel: Vorig jaar is er aanzienlijk minder wind geweest waardoor veel windturbines verlies hebben gedraaid en er zelfs windturbines zijn ontmanteld (doordat ze ouder waren dan 15 jaren en dus geen subsidie meer ontvangen, zijn ze zwaar verliesgevend). In Deventer, waar de twee windturbines langs de A1 een hoogte hebben van 131 meter, worden ze ook nog eens regelmatig uitgezet vanwege overlast van de slagschaduw. Willen de windturbines in Enschede enigszins een behoorlijk rendement opleveren, dan moeten ze de 200 meter hoogte ruim overschrijden. Dus veel hoger dan de windturbines van Deventer. En zelfs dan leveren ze ook nog niet de maximale mogelijke wattage. Oh ja… we hadden toch ook de limitatie vanwege de radarsystemen op vliegveld Twente. Ik lees in het rapport ook dat men verwacht dat dit ook geen probleem oplevert. Huh? Kennelijk haalt de term duurzaamheid veel barrières weg!

Maar het belangrijkste is het totale gebrek aan draagvlak voor windturbines. Je zet nu eenmaal geen windturbines in de binnenstad, ze zullen dus in het buitengebied moeten worden gerealiseerd. Ja, en dan gaat iedereen die daar woont op de achterste benen staan! Snappen wij wel. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot participatie in windturbineparken in gebieden waar het wel waait, bijvoorbeeld de Noordzee, ook vrij snel tot de onmogelijkheden gebombardeerd.

Geen draagvlak dus, maar toch verschijnen ze als prominente optie in het Raadsvoorstel! Bijzonder, toch?

Voor zonnepanelen is er meer draagvlak. En in Enschede is er wel wat ruimte voor zonnepanelen. Maar dan wel graag geconcentreerd lezen wij! In Enschede zijn qua ruimte de Usseler Es, het vliegveld, de Boeldershoek en de A35 geschikt. Kijkende naar draagvlak valt de Usseler Es af! Er is geen draagvlak voor het volgooien van de gehele Es, dus zeker niet de bolling. Toch heeft de VBU en de buurtkring Usselo zich van haar beste kant laten zien, door constructief mee te werken en zodoende 33 hectare op de Usseler Es te vinden waarop wel zonnepanelen kunnen worden gelegd en die ook enig draagvlak hebben. Maar zeker niet de bolling! Chapeau voor VBU en de buurtkring.

Geen draagvlak voor de bolling dus. Maar wat schetst onze verbazing… de bolling van de Usseler Es wordt wel degelijk aangewezen als zoeklocatie.

Wij kunnen ons dus niet zomaar vinden in het raadsvoorstel. Toch zijn wij niet onwillens m.b.t. duurzaamheid. Daarom zullen wij maandag een aantal amendementen in dienen. De eerste zal gaan over het ontzien van de bolling van de Usseler Es. Er is absoluut geen draagvlak voor het volgooien van de bolling met zonnepanelen of windturbines, dus willen we deze mogelijkheid schrappen.

Het tweede amendement zal gaan over het schrappen van plannen voor windturbines. Er is geen draagvlak voor windturbines. Enschede is veel minder geschikt voor windturbines en daarom zullen wij ook oproepen tot het onderzoeken van participatie in windmolenparken op plekken waar het wel waait.

Daarnaast zullen wij oproepen om de zoektocht naar duurzame manier van energie opwekken uit te breiden en te kijken naar anderen alternatieven naast zonne- en windenergie, nogmaals te kijken naar alle gemeentelijk vastgoed als plek voor zonnepanelen en daarnaast de samenwerking te zoeken met bedrijven als Vredestein waar op de daken voldoende ruimte aanwezig lijkt te zijn voor zonnepanelen.


3 reacties op “Enschede Wekt Op”

 1. Thijs ten Brinck

  09.04.2017 om 12:58

  Begin met het doel: 20 procent duurzame energie voor Enschede in 2020.

  Pak een bierviltje en bereken met welke energietechnologie u dat doel daadwerkelijk kunt behalen, binnen 3 jaar.

  Kom tot de conclusie dat windenergie uw enige optie is.

  Pak nog een bierviltje en doe een snelle kostenanalyse van alle hernieuwbare energietechnologieën die in Enschede toepasbaar zijn.

  Kom tot de conclusie dat windenergie verreweg uw goedkoopste optie is.

  Windmolens zijn niet voor iedereen leuk, maar er zijn wel meer noodzakelijke zaken niet voor iedereen leuk. Get over it.

 2. Marc

  09.04.2017 om 15:31

  Hallo Thijs,

  Het daadwerkelijke doel is 12% in 2030 en 27% in 2050! We zijn. Niet tegen windenergie, maar vinden draagvlak enorm belangrijk…

  Marc

 3. J. Klein

  12.04.2017 om 10:20

  Vraag me af in hoeverre de vele particuliere initiatieven in de ramingen meegenomen zijn. In 2016 heb ik een kleine 20 zonnepanelen op mijn huis geplaatst, v.w.b. elektra dus energieneutraal. Komt dit terug in de rapportages en ramingen van Enschede Wekt op? Kan me niet voorstellen dat de vele particuliere initiatieven correct meegeteld worden. Het mooiste resultaat kan gerealiseerd worden als burgers zelf aan de slag gaan met zonnepanelen, isoleren van woningen, warme trui aan als het koud is, was buiten drogen (ruikt lekker, is goedkoop, kleding gaat langer mee), etc.

  Tevens kan de gemeente enorm veel laaghangend fruit plukken, regel in de APV bijvoorbeeld dat de winkels in onze mooie binnenstad de puien gesloten moeten houden (in de winter enorme besparing verwarming, in de zomer enorme besparing koeling). De winkelier is nu huiverig dat de consument naar de buurman gaat omdat die wel de pui open heeft. Als je als gemeente leidend wordt, is het een gelijk speelveld. Zo zijn er legio mogelijkheden.

  Het grote gevaar van het raadsvoorstel Enschede Wekt Op is dat het buitengebied grof geweld aangedaan wordt. De focus ligt op de werklocaties, men vergeet echter te vermelden dat deze werklocaties direct grenzen aan het buitengebied. Hiermee ontstaat een zeer serieuze bedreiging, natuur, landschap, ecologie, welzijn, gezondheid en welzijn komen nog meer onder druk te staan.

  Dan is er nog de zone van de A35 als zoekgebied voor windmolens. Hiervan betoogt Enschede Wekt Op dat het daar wel denkbaar is, omdat het landschap reeds aangetast is. Het plaatsen van windmolens van circa 200 meter hoog is echter wel een volledig nieuwe dementie, die zowel Boekelo als Twekkelo in de slagschaduw zet, in de directe nabijheid van de ecologische hoofdstructuur.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*