Frauduleuze aanbieder in zorg rukt op

Ben Sanders 19.05.2017

Het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF) is in 2016 opgericht om gemeenten bij te staan in hun omgang met mogelijke fraude met de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In het eerste kwartaal van 2017 heeft het OTF 22 gemeenten ondersteund, in plaats van de verwachte 13. In totaal hebben 62 gemeenten sinds de oprichting van het OTF praktische ondersteuning gevraagd en gekregen en 154 gemeenten hebben informatie ingewonnen bij het ondersteuningspunt.

Georganiseerde criminaliteit
Opvallend is de trend dat sommige frauderende ‘zorgaanbieders’ vaker landelijk opereren. Zij doen hun ‘aanbod’ in meerdere gemeenten. Vaak zonder succes, maar shoppen net zo lang door tot ze beet hebben. ‘Dit gebeurt vooral bij de Wmo’, zegt Mw.Pauline de la Court van het OTF. ‘Als shoppen niet lukt, duiken ze met een andere naam of onder een andere rechtspersoon weer op en starten ze de hele carrousel gewoon weer opnieuw op, soms in een ander zorgdomein. Daar zijn sommigen heel handig in.’ Volgens haar gaat het hier vaak om georganiseerde criminaliteit, waarbij malafide zorgaanbieders proberen zoveel mogelijk zorg of PGB-en binnen te slepen, en zo weinig mogelijk te leveren. Cliënten merken dat wel, maar zijn zo gekozen die afhankelijk zijn en waarvan de malafide zorgaanbieder geen protesten verwacht. ‘Vaak gaat het om niet-weerbare mensen, zoals cliënten met een ggz-achtergrond, dementerende ouderen of mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.’ Mw. De la Court meldt dat de VNG (Ver. Ned. Gemeenten) vaak door gemeenten wordt benaderd met de vraag of er al een z.g. “Zwarte lijst” met malafide zorgaanbieders bestaat. Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG (waaronder het OTF valt) is inmiddels gestart met de voorbereidingen van een ‘waarschuwingsregister’, waarbij gemeenten zich nu kunnen aansluiten.

Heet hangijzer
Het register wordt samen met Zorgverzekeraars Nederland opgebouwd, vanwege de expertise van deze koepel over zorgfraude. ‘Het waarschuwingsregister vereist een deskundige inrichting, want gemeenten moeten precieze feiten aandragen. Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving wil voorkomen dat zorgaanbieders zomaar op een lijst komen. Dat is een heet hangijzer. Zorgverzekeraars hebben al een goed werkend systeem van het onderzoeken van fraudemeldingen, waarbij aanmeldingen kunnen worden onderbouwd. Voor de gemeenten moeten we daar nog hard aan werken’, aldus Mw. De la Court.

Sinds kort is de VNG ook al betrokken bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), dat is een landelijk meldpunt voor zorgfraude. Het IKZ is een samenwerking tussen de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspecties voor de Gezondheidszorg en van SZW, de VNG, de Belastingdienst en de FIOD, het CIZ en de Zorgverzekeraars Nederland. ‘Het IKZ maakt fraudemeldingen en risico-indicatoren inzichtelijk voor de gemeenten en andere ketenpartners, ook op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het Ondersteunings Team Fraudesignalen (OTF) zal tevens alle signalen onder de aandacht brengen van de gemeenten’, aldus De la Court. Bron: BB.