Wat heeft Burgerbelangen bijgedragen aan de programma begroting?

Niels van den Berg 17.11.2017

Hoofdstad van het Oosten

Een van de pijlers deze periode is het principe “financieel solide”. Een begrip waar hard aan wordt gewerkt. Ook een begrip dat pijn doet op een aantal onderdelen in de begroting. Enerzijds – soms fors- bezuinigen en anderzijds investeren in onder andere economie en werkgelegenheid, het centrum van de stad Enschede en onderwijs. Afgelopen maandag noemde ik Enschede de onbetwiste hoofdstad van het Oosten. Het centrum heeft zich doorontwikkeld en de stad leeft als nooit tevoren. Leegstand is nagenoeg niet meer aan de orde en de stad speelt een absolute rol van betekenis.

Woonoverlast

Er zijn ons ook voldoende voorbeelden bekend van zaken die nog niet zo goed verlopen. Individuele schrijnende gevallen waarbij wij d.m.v. persoonlijke benadering een rol proberen te spelen, maar ook ontwikkelingen die de hele stad aangaan. Ook nu weer hebben wij hierop geanticipeerd. De vele berichten uit verschillende wijken m.b.t. woonoverlast bijvoorbeeld. Er mag nagenoeg geen woonoverlast zijn en dus hebben wij hiertoe actie ondernomen afgelopen maandag.

G1000 vuurwerk

Een ander experiment dat betrekking heeft op ervaren overlast is het G1000 project dat deze keer gerelateerd is aan vuurwerk. Ook nu weer heb ik namens de fractie aangegeven dat het project op zich een prima middel is om burgers te betrekken in de besluitvorming. Toch zijn wij van meet af aan heel kritisch geweest en kon het project niet op onze steun rekenen. Symboolpolitiek van de bovenste plank aangezien de welbekende zak met geld op voorhand niet ter beschikking is gesteld.  Bovendien blijkt nu al dat handhaven tijdens de weken voorafgaand aan oudejaarsdag een onmogelijk gebleken feit is.

G1000 kon rekenen op de steun van alle overige partijen. Een aantal oppositiepartijen nam nog de moeite om een budget vrij te maken afgelopen maandag. Onze coalitie collega’s die het project toe hebben gejuicht ging hier niet in mee. En straks vragen wij ons allemaal weer af waarom de opkomst zo laag is. Ik vergeleek het G1000 project met een verworden G100 project dat als een worst is voor gehouden.

Kansen op werk vergroten

BBE diende ook een amendement in dat de kans op werk moet gaan vergroten. Niet langer de focus op opleidingsachtergrond, maar ook eens in ogenschouw nemen welke hobby’s en interessegebieden de werkzoekenden hebben. Vraag en aanbod beter af stemmen.

Blik op de toekomst, investeren in mensen

De verkiezingen liggen in het vooruitzicht. De afgelopen drie jaar heeft de fractie op kenmerkende wijze invulling gegeven aan het raadswerk in onze stad. Individuen, buurten, wijken, ondernemers, instellingen en vele andere partijen waar wij mee samen hebben gewerkt. Kritisch, realistisch en betrokken. Wij hebben heel veel goed gedaan. Niet alles. Alles goed doen bestaat bijna niet.

In de nabije toekomst moeten we blijvend investeren in onze stad. Het huishoudboekje moet op orde en dat is niet zo eenvoudig met de kortingen van het rijk in de achterzak. Naast investeren in de stad willen wij ook meer gaan investeren in de mensen van onze stad. Voorzieningen moeten op peil blijven en voor iedereen toegankelijk zijn, sport verdiend een impuls, het draagt bij aan welzijn en welbevinden. Onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt en drop-outs moeten worden ondersteund.

Tot slot moet u als inwoner meer betrokken worden bij de ontwikkelingen in onze stad. Burgerparticipatie en communicatie moet en kan nog stukken beter. Die iets gewijzigde koers hebben wij in onze bijdrage al vast door laten schemeren. De laatste programma begroting van deze periode was een bevlogen, succesvol en intensief proces.

Communicatie en participatie

Een mager zesje is het streefcijfer van de gemeente. Wij spreken uit dat juist dat een dikke zeven mag zijn. Er zijn goede ontwikkelingen in gang gezet, maar nog altijd mist het level waarop wij graag zouden zitten. Informatie en reacties, hoe confronterend ook, op social media accounts van de gemeente moet dienen als input om de burger te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad. In navolging van de gemeente Borne, hebben wij afgelopen maandag het college opgedragen om en Hackaton te organiseren, waarmee de digitale invloed die de gemeente heeft eens goed wordt onderzocht.

In de doorkijk naar de verkiezingen hebben wij aangegeven dat de “Newsroom” van Enschede FM en TC Tubantia meer middelen ter beschikking zou moeten krijgen. De filmpjes en reportages op de site van de lokale nieuwszender worden meer en meer bekeken en kunnen ons in de nabije toekomst meer en meer helpen om informatie op te halen en te delen met de inwoners van onze stad.

Mantelzorg

Twee jaar geleden is er 50.000 euro bezuinigd op de stichting informele zorg Twente. Zij droegen zorg voor kennisoverdracht m.b.t. mantelzorgondersteuning. Niet meer nodig werd er destijds gezegd door wethouder Jurgen van Houdt. Tegelijkertijd gaf hij aan bereid te zijn om de 50.000 weer in te zetten wanneer de situatie erom zou vragen. De BBE-fractie heeft behoorlijk veel signalen ontvangen dat de mantelzorgondersteuning vanuit de wijkteams ernstig te wensen over laat. Geen opzet vanuit de hardwerkende wijkteams maar een overload aan casuïstiek. Momenteel zijn wij nog bezig om hier dieper op in te gaan. Indien blijkt dat dit feitelijk ook zo is, ondernemen wij alsnog actie.

Kotkampweg en Sparta

Tot slot hebben wij het amendement Kotkampweg mede ingediend. Dat is erop gericht om een gevaarlijke verkeerssituatie aan de Kotkampweg te verhelpen. Tijdens de weekenden ontstaan daar door autoverkeer en een tekort aan parkeergelegenheid gevaarlijke situaties.

Ingediende en gesteunde amendement en moties

Amendement:

“Handhaving Woonoverlast”: Aangenomen

Motie’s:

“Stuurgroep onafhankelijk gebiedsregisseur”: Aangenomen
“Agenda van Twente”: Aangenomen
“Uitvoering Participatiewet”: Aangenomen
“Social media Hack Twente”: Aangenomen
“Aandacht vergroot de kansen van en voor mensen”: Aangenomen