Kerstgedachten, soms is het best wel zwaar…

Ben Sanders 16.12.2017

December, met z’n allen hollen we ras naar het einde van het bewogen jaar 2017. Nu de feestdagen weer voor onze deur staan is het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan de medemens te denken. Maar waarom doen we dat eigenlijk heel nadrukkelijk alleen in deze tijd, en heeft iedereen eigenlijk wel zulke fijne gedachten in deze tijd van Kerst en Oud & Nieuw. Fijne kerstgedachten is geen vanzelfsprekendheid en het heeft ook niet alleen maar met de kerst te maken of met de donkere winterse dagen.

Voor velen, om welke reden dan ook, is deze tijd soms best wel zwaar! Het is belangrijk om je te realiseren dat echt niet iedereen uitkijkt naar kerstmis en of oud en nieuw. Teveel mensen worden helaas niet omringd door een groot gezin, een grote familie of veel vrienden. Velen zijn hun geliefde kwijt of hebben te maken met armoede, ziekte, kommer en kwel. Maar wie wil dat nu weten en laten zien of laten merken aan een ander? Daarom ook wordt het weer eens tijd om ons wat meer te bekommeren om de medemens die het altijd of doorgaans moeilijk heeft en wat meer aandacht nodig heeft, vooral nu in deze voor hen extra donkere dagen voor Kerst.

Eigenlijk is het ook wel weer een beetje raar en ook onbegrijpelijk dat het zo gewoon is dat er met name in de kersttijd zo openlijk wordt stilgestaan bij de medemens die het moeilijk heeft en er in de rest van het jaar vèèl minder aandacht voor is en het allemaal zo gewoon is? Het is eigenlijk best wel droevig dat nu de economie weer zo mooi aantrekt en er weer een redelijk aanbod van werk is, er toch nog zo veel, zeg gerust teveel, mensen met de feestdagen anno 2017 zijn aangewezen op o.a. de kleding- en voedselbank. En dan te bedenken dat het een reëel feit is dat ons land wereldwijd bekend staat als een “rijk” land. Laten wij elkaar dan iets meegeven van die rijkdom en laten we met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen en ons vasthouden aan die oude kerstgedachte “Vrede op aarde, in de mens een welbehagen”. En laten we vooral ook blijven geloven in een betere toekomst voor iedereen.

Kijkt u eens goed om u heen of u iets kunt betekenen voor uw medemens die het moeilijk heeft! Soms zijn er van die momenten waarop je een arm op de schouder of een luisterend oor nodig hebt, en dat kan al wonderen doen. Samen de schouders er onder en vertrouwen hebben in de toekomst.

Wij als Burgerbelangen Enschede, hopen dat wij in het afgelopen jaar uw luisterend oor zijn geweest en dat wij uw belangen naar wens hebben vertegenwoordigd. Wij beloven u dat wij dit komend jaar en de jaren daarna het wederom naar eer en geweten zullen doen. De Raadsleden, het bestuur en al de overige leden van Burgerbelangen Enschede wensen u een heel fijn en vredig kerstfeest toe en tevens wensen wij een ieder een heel goed en gezond 2018 toe.

Gewoon Samen Doen“.