Introductiebijeenkomst stadsdeel Zuid

Gert Kel 19.06.2018

Afgelopen dinsdag 12 juni hebben raadsleden kennis kunnen maken met stadsdeel Zuid. Het stadsdeelmanagement heeft in samenwerking met de griffie een programma opgesteld, om een eerste inkijk te geven in het wel en het wee van dit mooie stadsdeel. Als raadslid van Burgerbelangen Enschede zal ik dit stadsdeel in mijn portefeuille krijgen.

We hebben 4 locaties bezocht en zijn begonnen bij de Wesseler. Hier waren aanwezig: de wijkraad Wesselerbrink, de Gemeente Enschede, de Politie, de Suryoye Gemeenschap, de Budget Advies Teams en Scoren in de Wijk.We hebben mooie indrukken opgedaan over veiligheid, schuld en inkomensondersteuning, wijkteams Enschede, zorg & ondersteuning en sport & bewegen.

Vervolgens zijn we naar Zorgcentrum de Posten gegaan. Hier hebben we informatie gekregen over de gebiedsontwikkeling van de Posten vanuit meervoudig perspectief. Persoonlijk ben ik al geregeld in de Posten geweest en het is nu al een dorp op zich.

Als derde was het Smileyveld Stroinkslanden aan de beurt. Hier was het lekker druk met spelende kinderen. De Smiley vrijwilligers en Alifa hebben ons veel verteld over het sport en spel park in de wijk voor jong en oud. Deze locatie hebben wij als Burgerbelangen Enschede al eerder bezocht en het bestuur van het Smileyveld is recentelijk ook bij ons in de raadsfractie geweest. Ze hebben een grotere overdekte ruimte nodig voor opslag en om binnenactiviteiten te organiseren. Dit heeft zeker onze aandacht.

Tot slot zijn wij richting de Helmerhoek gegaan naar de wijkraad Helmerhoek. Hier hebben we informatie gehad over de jeugd door de Politie, Alifa, welzijnsorganisatie en wijkraad zelf.
 – –