Aantal brandweerlieden voor het eerst in acht jaar gestegen

Ben Sanders 21.06.2018

Het aantal mensen dat zich heeft aangesloten bij de brandweer is in 2017 gegroeid. Het is voor het eerst in acht jaar dat het aantal brandweerlieden is gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal brandweerlieden lag landelijk op 1 januari 2017 op 27.850, maar is op 1 januari 2018 gestegen naar 28.214. Daarvan zijn er 24.318 daadwerkelijk inzetbaar tijdens oproepen. Het restant valt onder de niet-operationele brandweerlieden. Dat waren er begin vorig jaar 24.042.

Ook het aantal vrijwilligers bij de brandweer is gestegen: van 18.919 begin 2017 naar 19.106 begin 2018. Bij 16 van de 25 veiligheidsregio’s steeg het aantal vrijwilligers. In de regio Gelderland-Zuid was die stijging met 7,6 procent het grootst. Het korps Haaglanden kreeg met 12,7 procent de grootste daling van het aantal vrijwilligers te verwerken. Ook het aantal mensen dat in dienst was bij de brandweer steeg. Aan het begin van 2017 waren er 5.123 beroepsbrandweerlieden, aan het begin van dit jaar waren dat er 5.212.

Vrouwen
Het aantal vrouwen bij de brandweer steeg in een jaar tijd met 6 procent. Op 1 januari van dit jaar waren dat er 1.365. De stijging van het aantal mannen was met 1 procent veel lager. Brandweer Nederland liet eerder al weten meer diversiteit binnen het brandweerkorps aan te moedigen. Volgens de organisatie werken vrouwen op een andere manier dan mannen en vullen ze elkaar op die manier aan. Mannen en vrouwen moeten volgens Brandweer Nederland wel voldoen aan dezelfde eisen, omdat ze in dezelfde situaties terecht kunnen komen.

Een brandweervrouw uit Oosterbeek die voor een conditietest was gezakt, is het daar niet mee eens. Ze slaagde er twee keer niet in om honderd traptreden te lopen met meer dan 40 kilo op haar rug. Daarop spande de vrijwilliger een rechtszaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens, omdat ze vond dat er sprake was van discriminatie. Ze werd niet in het gelijk gesteld. Mannen en vrouwen moeten dezelfde conditietest ondergaan (waarvan akte).

Opkomsttijden
Eind mei j.l. bleek uit een onderzoeksrapport dat de brandweer sneller moet arriveren op de plek waar hulp nodig is. In het rapport stond dat de opkomsttijden “in ruime mate overschreden” worden. De vastgelegde opkomsttijden worden in alle veiligheidsregio’s in 10 tot 70 procent van de gevallen niet gehaald. Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn, hoewel de cijfers van het CBS aantonen dat de laatste twee jaar wel meer vrijwilligers zich aansluiten bij de brandweer. Stephan Wevers, Directeur Brandweer Regio Twente en tevens voorzitter van Brandweer Nederland, vindt dat er realistischere opkomsttijden moeten worden vastgesteld.

Het is niet haalbaar om sneller ter plaatse te zijn, zei Wevers onlangs.Daarnaast benadrukte hij dat “preventie”, het “voorkomen en beperken” van brand net zo belangrijk is als het blussen. “Het oude systeem van opkomsttijden dateert uit de jaren zestig en is gebaseerd op sterk verouderde brandveiligheidsconcepten. Blijven inzetten op verouderde principes van alleen snelle opkomsttijden is achterhaald”, zei hij in mei. Bron: NU.nl

 – –