Het XL Businesspark

Barry Overink 05.11.2018

 Het gezamenlijke XL Businesspark (RBT) in Almelo is ook in deze nieuwsbrief al regelmatig voorbijgekomen en afgelopen week stond het ook tot tweemaal toe weer uitgebreid in de krant.

De gemeente Enschede is mede aandeelhouder van het Regionaal Bedrijven Terrein “XL Businesspark” samen met Almelo, Borne, Hengelo en de provincie Overijssel. Dit terrein hebben wij ingericht om grote bedrijven die meer dan 2 hectare grond nodig hebben te huisvesten op deze locatie. Deze afspraken zijn overigens op regionaal niveau gemaakt.

De afgelopen weken hebben wij ons verbaasd over de actuele ontwikkelingen. Eerst werd Kees Smit Tuinmeubelen genoemd om zich op deze locatie te gaan vestigen, zowel logistiek -kantoren en magazijnen- als ook een grote showroom. En dát laatste was nu juist niet de bedoeling. In de geldende afspraken uit het verleden, hebben we juist vastgesteld om geen detailhandel te willen toestaan op dit regionale bedrijfsterrein.

In die zelfde week kwam ook het bericht binnen dat ook Rottink zich wil vestigen op het XL park en interesse heeft voor een kavel van 1 hectare. Ook dit druist in tegen alle afspraken die er in regionaal verband zijn gemaakt.

De vraag die bij ons BBE en D66 dan ook leeft is; “Hoeveel waarde moeten we nog hechten aan afspraken die we met omliggende gemeenten en de provincie maken, nu voor de tweede keer in twee weken deze afspraken door XL Businesspark geschonden lijken te worden?”

Vanzelfsprekend hebben BBE en D66 Enschede hier direct actief vragen over gesteld en wij zullen hier ook in de toekomst boven op blijven zitten.

– –