Artikel 35 (schriftelijke) vragen over klachten van pleeggezinnen

Zehra Ceben 18.01.2019

Burgerbelangen Enschede heeft vandaag de volgende vragen (artikel 35) gesteld aan het college over klachten van pleeggezinnen. De uiterste beantwoordingstermijn voor deze vragen staat op 8 februari 2019.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk opgroeien in een duurzame gezinssituatie. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is binnen het eigen gezin, moeten kinderen , zolang als dat nodig is, in een andere stabiel gezinssituatie kunnen wonen. Pleeggezinnen maken dit mogelijk en zijn van onschatbare waarde. Wij hebben ze hard nodig. BBE bereiken signalen dat pleeggezinnen klachten hebben over de jeugdzorg. Niet alleen landelijk maar ook in Enschede (bron: EenVandaag 10.11.2018 )

De klachten zijn:

 • Gebrek aan begeleiding en ondersteuning
 • Zonder overleg wordt een kind weggehaald bij een pleeggezin
 • Veel zorgverleners (verloop) over de vloer die invloed hebben op het kind
 • Zij voelen zich niet gehoord, buiten spel gezet ,geen gelijke gesprekspartner en veel onbegrip

Om te zorgen dat kinderen zo goed en stabiel mogelijk worden opgevangen en begeleid hebben de 14 Twentse Gemeenten een regionaal expertise-punt opgezet. De uitgangspunten hiervoor waren

 • meer samenwerking tussen betrokkenen (instellingen, ouders, pleegouders, gezinshuishoudens, gemeenten);
 • meer maatwerkmogelijkheden in opvangvormen, zodat kinderen op de best passende manier begeleid kunnen worden;
 • meer informatie-uitwisseling zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en mogelijkheden;
 • het realiseren van een ruimer bestand van plekken in duurzame gezinsvormen;
 • meer ondersteuning van pleegouders en gezinshuishoudens bij praktische belemmeringen

BBE heeft hierover een aantal vragen :

 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de oprichting van het regionale expertise-punt
 2. Is het mogelijk om het punt ook tot een plaats te maken waar pleegouders terecht kunnen
 3. Gaat het expertisepunt een jaarverslag uitbrengen dat met de 14 gemeenteraden gedeeld gaat worden?