Pleeggezinnen en jeugdzorg

Zehra Ceben 18.01.2019

Wij krijgen als Burgerbelangen Enschede signalen dat pleeggezinnen klachten hebben over de jeugdzorg. Niet alleen landelijk maar ook in Enschede (bron: EenVandaag 10.11.2018).

Het is volgens ons ook belangrijk voor onze kinderen dat ze zoveel mogelijk opgroeien in een duurzame gezinssituatie. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is binnen het eigen gezin, dan moeten de kinderen -zolang als dat nodig is- in een andere stabiele gezinssituatie kunnen wonen en opgroeien. Pleeggezinnen maken dit mogelijk en zijn voor ons daarom ook van onschatbare waarde; kortom wij hebben ze hard nodig.

Wij moeten en gaan dan ook vragen stellen m.b.t. wat op dit moment de klachten zijn:

  • Gebrek aan begeleiding en ondersteuning
  • Zonder overleg wordt een kind weggehaald bij een pleeggezin
  • Veel zorgverleners over de vloer die invloed hebben op het kind
  • Zij voelen zich niet gehoord, buitenspel gezet, geen gelijke gesprekspartner en veel onbegrip.

Om te zorgen dat kinderen zo goed en stabiel mogelijk worden opgevangen en begeleid hebben de 14 Twentse Gemeenten in april 2017 besloten om een regionaal expertise-punt op te zetten. Daaromtrent hebben wij vragen gesteld met name over wat de stand van zaken is m.b.t. de oprichting van dit regionaal expertise-punt. Wij willen weten of het mogelijk is om ook een plaats te creëren waar pleegouders, die tegen problemen aan lopen, terecht kunnen. Ook willen wij weten en zijn wij benieuwd of er een jaarverslag uitgebracht gaat worden en of dit met die 14 gemeenteraden ook gedeeld gaat worden. Wij willen graag als volksvertegenwoordigers van de inwoners het e.e.a. kunnen controleren en sturen.

Wordt vervolgd …

– –