Rotonde N733 – Oude Deventerweg – Landweerweg

Zehra Ceben 10.04.2020

De oude Deventerweg ontsluit het oostelijk deel van het voormalig luchthavengebied. De kruising nabij het Café halfweg is een belangrijke ontsluiting voor Enschede en tevens entree van de stad vanuit Oldenzaal en A1. De verkeersdrukte op de huidige kruising is aanzienlijk toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat een rotonde beste oplossing is om de problemen op te lossen.

Het huidige kruispunt gaat verdwijnen en vanwege onvoldoende ruimte zal ongeveer 75 meter ten noorden van het kruispunt een rotonde worden aangelegd. De aansluiting op de Oude Deventerweg en de Landweerweg wordt daarmee ook in noordelijke richting verplaatst.

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om van dit kruispunt een rotonde te maken ter bevordering van de verkeersveiligheid en de doorstroming ivm toegenomen verkeersdrukte.

BBE heeft hier al in 2006-2007 een voorstel voor gedaan in het kader van de Noord-Oost verbinding, dit om met name het vrachtverkeer vanaf de Hanzepoort via het Euregiopark naar de N35 en A35 om de stad heen te leiden. Dit is niet doorgegaan omdat via de Landweerweg, de Lossersestraat en de Lonnekerweg er ook een stukje door het Hoge Boekel zou gaan.

Voor ons is naast het bovengenoemde, het communicatieproces, de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid en de veiligheid van belang. Er is contact geweest met de omwonenden en de dorpsraad , die positief gereageerd hebben.

Voor de realisatie zal de gemeenteraad het bestemmingsplan moeten goedkeuren. BBE is voor dit bestemmingsplan.