Versoepeling sancties

Barry Overink 24.04.2020

Burgerbelangen Enschede heeft de afgelopen jaren met regelmaat aandacht gevraagd voor het gemeentelijke bijstandsbeleid. Meer uitgaan van vertrouwen, aandacht en participatie als het gaat om de bijstand. Deze wens hebben wij kunnen inbrengen in het coalitieakkoord, waarvan nu een deel van de uitwerking is besproken in de raad.

Dit heeft geleid tot versoepeling van het sanctiebeleid met lagere financiële straffen op het moment dat afspraken of verplichtingen niet worden nagekomen (niet komen opdagen op een Doen-beurs, überhaupt geen contact opnemen of zaken niet aanleveren). Vaak zien we namelijk dat het niet eens bewust gebeurt.

Interessante suggesties van de collega’s waren dat er uitgebreider hoor en wederhoor zou moeten plaatsvinden, voordat er een sanctie wordt opgelegd. Als Burgerbelangen Enschede sluiten wij ons daar helemaal bij aan. Immers is maatwerk belangrijk, juist omdat het hier gaat over mensen en gezinnen. Daar hoort ook een zuivere afweging bij.

Wel staat het voor Burgerbelangen Enschede vast dat wanneer er bewust fraude wordt gepleegd of er bewust wordt tegengewerkt of er zelfs geweld tegen een medewerker van de gemeente wordt gebruikt, en men ontvangt een uitkering, dat we dan stevige sancties moeten blijven inzetten. Dit soort gedrag wordt niet geaccepteerd.

Wel hebben wij onze zorgen geuit over het verschil dat er soms lijkt te zijn tussen het beleid dat wij maken en de uitvoering op de werkvloer. Wethouder Kampman heeft ons verzekerd dat er voldoende waarborgen zijn om het beleid goed uit te voeren.

Wij zullen het op de voet blijven volgen.