Islamitische begraafplaats Enschede

Zehra Ceben 22.05.2020

In september 2001 is er op ons initiatief (mijn man en mij) een Islamitische begraafplaats gerealiseerd in Enschede. Net als voor andere religiën was er duidelijk een behoefte aan een dergelijke Islamitische begraafplaats. Er waren ook al wel eerder initiatieven door anderen genomen maar die hebben toen niet geleid tot een realisatie. De eerste en volgende generaties wilden over het algemeen dat het stoffelijk overschot van de overledene gerepatrieerd werd naar het geboorteland, maar de huidige generatie heeft doorgaans meer binding met Nederland en kiest voor een uitvaart alhier. (Denk m.n. aan gemengde huwelijken)

Wij hebben destijds alle Imams uit Enschede uitgenodigd en hen betrokken bij de voorbereidingen en het realiseren van de begraafplaats. De gerealiseerde en huidige Islamitische begraafplaats heeft in totaal 150 graven waarvan momenteel 90 graven in gebruik zijn, er 30 graven gereserveerd zijn en er nu nog 30 graven vrij ter beschikking zijn. Een moslim dient direct na zijn of haar overlijden te worden begraven met het gezicht richting Mekka. Zoals het in o.a. Nederland vrij normaal is dat na een grafhuur periode van ca. 20 tot 30 jaar de graven doorgaans worden geruimd, is ruimen voor de moslims geen optie en ook absoluut niet aan de orde. Eeuwige grafrust is een zeer belangrijk onderdeel van de religie.

Het blijkt nu anno 2020, dat om ook in de toekomst aan de vraag naar een Islamitisch graf te kunnen voldoen, er nu niet voldoende graven in Enschede beschikbaar zijn en we dus moeten gaan kijken naar uitbreidingsmogelijkheden. Begin dit jaar heb ik al een balletje opgegooid en heb ik naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de Enschedese islamitische begraafplaats gekeken en we zijn daarin al best wel wat opgeschoten. Door de Corona-crisis hebben wij de aanvraag enigszins bespoedigd. Met dank aan o.a. de medewerkers van de begraafplaats en een aantal imams, is men nu bezig met de realisatie van een nieuwe begraafplaats die ruimte gaat bieden voor 242 graven voor volwassenen en 40 graven voor kinderen. Met deze realisatie kan aan de Enschedese Islamitische gemeenschap weer jaren aan de vraag worden voldaan en in de behoefte voorzien.