Investeren in toekomstgerichte school- en gymgebouwen

Gert Kel 04.09.2020

Vanaf 2021 gaat Enschede weer investeren in onze school- en gymgebouwen. 

68% van alle schoolgebouwen in Enschede zijn in 1980 of eerder gebouwd. Ze zijn dan ook veelal bouwkundig, installatietechnisch en functioneel verouderd. Met de beschikbare financiële middelen van € 55 miljoen zal in de komende vijf jaar, samen met de schoolbesturen de nieuwbouw dan wel renovatie van onze school- en gymgebouwen gaan plaatsvinden.  

De afgelopen maanden is er nauw overleg geweest met alle schoolbesturen voor primair-, voortgezet- en speciaal (voortgezet) onderwijs. Met dit integaal huisvestingsplan gaan we het mogelijk maken om duurzame, energieneutrale, wijkgerichte en flexibele gebouwen te realiseren, die het onderwijskundig concept van een school ondersteunen. Burgerbelangen Enschede wil dat alle kinderen in Enschede goed onderwijs krijgen in passende school- en gymgebouwen. En wat is het prachtig dat indien mogelijk ook de wijk gebruik kan maken van deze toekomstgerichte school- en gymgebouwen. 

De schoolbesturen nemen circa 8,5% van de € 55 miljoen voor hun rekening. Zij mogen niet investeren in stenen maar wel in maatregelen die in de exploitatie terugverdiend kunnen worden. Het gaat dan om duurzaamheidsmaatregelen als extra isolatie en of zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook de afwerking van vloeren waardoor het onderhoud eenvoudiger wordt. Het is in de huidige situatie lastig plannen te maken, maar het college hoopt uiterlijk in juni het integraal huisvestingsplan te kunnen ondertekenen. Alle schoolbesturen zullen dit dan ook doen.

– –