Wederom veel klachten over onzelfstandige bewoning.

Gert Kel 25.09.2020

Moedeloos worden inwoners van Enschede ervan. Bij Burgerbelangen Enschede komen er de laatste tijd weer veel signalen vanuit bewoners binnen dat er huisjesmelkers bezig zijn met opkopen van woningen. Deze worden omgezet naar onzelfstandige bewoning en zelfstandige bewoning in de vorm van units. Het betreft hier meerdere adressen; op de Jupiterstraat, de Hengelosestraat, de Haneberglanden, Residastraat en mogelijk nog meer adressen.

Per buurt geldt een maximum aan kamerpandjes. Sommige buurten en straten zitten inmiddels vol. Sterker nog op dit moment kunnen er geen vergunningen worden verleend. De gemeente heeft besloten om tot 1 januari 2021 geen nieuwe vergunningen voor onzelfstandige bewoning uit te geven. 

De overlast die men ondervindt zit hem met name in de doelgroep die op dit soort huizen en studio’s afkomt en die relatief gezien meer overlast met zich meebrengt door o.a. dealen en drugsgebruik. Het is niet voor niets dat de politie dagelijks bij dit soort woningen in de wijk aan de deur staat.

BBE was afgelopen maandag zeer verbaasd, tijdens de presentatie van de resultaten van de evaluatie van de huidige regels en een doorkijk naar de toekomstige regels, over onzelfstandige bewoning. Er is een achterstand m.b.t. handhaving mede door Corona. BBE wil eerst dat de huidige regelgeving beter wordt gehandhaafd voordat er naar nieuwe regelgeving wordt gekeken en gaat dit samen met de Wethouder oppakken. 

Woonoverlast kunt u melden op  https://www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren.

– –