Clustering sportvelden

Peter Brouwer 30.10.2020

Afgelopen week werden de sportwoordvoeders (online) bijgepraat over de clustering van de sportvelden. Iets waar Burgerbelangen zich al jaren voor inzet. Veel voetbalverenigingen hebben te maken met een structurele dalingen van het aantal actieve leden, zijn veel accommodaties verouderd en is het onderhoudsniveau ook niet altijd wat je graag zou willen. Komt nog bij dat naar de toekomst toe de sportaccommodaties energie neutraal dienen te zijn.

Wat dat laatste betreft hebben we voor bestaande nog wel even de tijd. Maar je gaat niet meer enorm investeren als je als vereniging niet toekomstbestendig bent. De middelen vanuit de gemeente zijn hierin ook beperkt, en om alle 24 voetbalverenigingen in de stad nog met een zelfstandige accommodatie te faciliteren is niet realistisch. Ook de verenigingen zelf hebben hiervoor vaak niet de middelen. Kortom, er zal dus geclusterd moeten worden.

Hierover is de gemeente al een tijd in gesprek met de clubs. Wij kunnen ons voorstellen dat verenigingen in eerste instantie wellicht terughoudend waren. Bang als ze zijn om te verliezen wat ze nu hebben en waaraan generaties hebben gebouwd. Maar je moet als verenging ook kijken naar de lange termijn, hoe toekomstbestending zijn we? Clustering biedt dan ook kansen. Denk aan kostenbesparing voor de vereniging, enorme kwaliteitsimpuls van de accommodatie zelf.

Voor het eind van dit jaar zal er een plan van aanpak worden gepresenteerd richting het College van B&W, met als doel een goedkeuring voor het verder uitwerken van prioriteits-deelprojecten. Vooruitlopend op het beslismoment in de zomernota van 2021. Maar de voorgenomen cluster mogelijkheden worden uiteraard uitvoerig besproken met eerst de betreffende verenging(en). En niet onbelangrijk ; er zal ook aan de technische en financiƫle haalbaarheid ervan getoetst worden. Om dan (zo is de bedoeling) als eerste te beginnen met pilot projecten bij de kansrijke vereniging/clusters.

Wij zijn als Burgerbelangen enthousiast over de clustering omdat we hierin vooral ook veel mogelijkheden en voordelen zien. Met als voorbeeld de twee accommodaties in Winterswijk (FC Trias en FC Winterswijk) en dichterbij het nieuwe MFA De Zweede in Boekelo.

– –