Referendum windmolens

Barry Overink 20.11.2020

Afgelopen maandag was er een technische sessie over de komende Energievisie die binnenkort naar de raad komt. Uit deze sessie kwam naar voren dat er, na een markt consultatie, vanuit marktpartijen geen interesse is om de windmolens van 150 meter hoog te exploiteren in de gemeente Enschede. De voornaamste redenen is dat deze minder rendabel zijn en minder subsidie opleveren dan de nieuwe windmolens van 245 meter hoog.

Als Burgerbelangen Enschede komt hier dan ook ons dilemma om de hoek kijken. Waar wij altijd uit zijn gegaan van 3 windmolens op 3 locaties, blijkt na gedegen onderzoek dat de genoemde locaties, die al sinds jaar en dag geschikt worden geacht, helemaal niet geschikt zijn om diverse redenen. En dat daardoor nu naar een aantal nieuwe locaties, dichter bij de stad, wordt gezocht.

Daar waar wij als Burgerbelangen Enschede altijd uit zijn gegaan van windmolens van maximaal 150 meter hoog, blijkt dit inmiddels ook niet meer actueel, om de eerdergenoemde redenen.

Bij de voorgaande vergaderingen over de Energievisie hebben wij al duidelijk aangegeven niet veel te voelen voor deze windreuzen van 245 meter hoog. De reden dat wij op voorhand niet zomaar over willen gaan op een aantal van deze grote windmolens is omdat dit een gigantische impact heeft op ons landschap en de horizon van Enschede.

Even voor uw beeld: 245 meter hoog is 2,5 x de Alphatoren in het centrum van Enschede. Onderstaand heb ik op schaal het vergelijk weergegeven.

Omdat er veel verschillende meningen rond deze gigantische windmolens van deze hoogte in onze stad leven, stellen wij als Burgerbelangen Enschede voor om een referendum op dit onderwerp voor te leggen aan de inwoners van Enschede. Als grootste lokale partij willen wij graag weten of onze inwoners  windmolens van 245 meter wel of niet zien zitten.

In het coalitieakkoord hebben we juist de nadruk gelegd op het actief mee laten participeren van onze inwoners in het beleid van de gemeente Enschede. Wat ons betreft is dit bij uitstek een thema dat zich daarvoor leent; immers het landschap en de horizon is van ons allemaal.