Nieuwe ambities Kennispark

Barry Overink 22.01.2021

Komende dinsdag staat de gebiedsstrategie van het Kennispark op de agenda.

Mooie ontwikkelingen die moeten zorgen voor een interessant vestigingsklimaat zodat er meer bedrijven hiernaartoe trekken, dan vervolgens zorgt voor meer werkgelegenheid. Voor de uitwerking voor dit plan zal ook het benodigde geld beschikbaar moeten komen van uit de gemeente, aanvullend met subsidies van uit de provincie of Brussel. De schatting is dat er 20 miljoen euro nodig is.

Leren van het vorige beleid

Uit onderzoek blijkt dat het resultaat van deze ambitie 280 kennisintensieve banen heeft opgeleverd in plaats van de 10.000 banen. Als BBE zijn wij hiervan geschrokken. En alvorens wij met de nieuwe ambitie kunnen instemmen, willen wij graag een scherpe evaluatie hebben waarom de vorige ambitie geen resultaat heeft opgeleverd en wat wij kunnen leren voor deze nieuwe ambitie.

In 2009 heeft de raad de voorlopen van deze gebiedsstrategie vastgesteld De ambitie destijds 10.000 kennisintensieve banen en een toevoeging van 200.000 m2 bedrijfsruimte. Met dit raadsvoorstel is destijds tientallen miljoenen euro’s gemoeid en ook geïnvesteerd.

Focus aanbrengen

Tevens zullen wij dinsdag vragen om echt focus aan te brengen op het soort bedrijven dat wij op het kennispark willen hebben zitten, die moeten aansluiten op de kennis van de UT, hierbij zou je kunnen denken aan Med Tech en R&D. Als deze focus uitblijft zal het een te algemeen bedrijventerrein blijven en dat zal alle ambitie onderuithalen en dat vinden wij de investering niet waard.

Alternatieven

In het raadsvoorstel staat dat er geen alternatieven mogelijk zijn, dit verbaast ons

Omdat het onderliggende rapport van BUCK Consultants een drietal scenario’s weergeeft. ‘’ Laag – Basis – Plus’’ Wij willen dan ook graag dat deze scenario’s worden uitgewerkt en dus ook een afweging kunnen maken, wat de beste investering is. Hierbij willen wij ook een exploitatie en investeringsplan zodat de raad een integrale afweging kan maken.

– –