Fietsvisie en mobiliteit

Lourraine Lents 26.02.2021

Het verder uitvoeren en continueren van onze Fietsvisie waardoor er een goede doorstroom komt voor fietsers is een belangrijk uitgangspunt voor Burgerbelangen Enschede. Dit zal ook de doorstroom voor het overige verkeer helpen. Enschede heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in fietspaden en mogelijkheden om prettig te kunnen fietsen in de stad. Een mooi voorbeeld is de realisatie van het fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Deze veilige fietsroute is mede door de inzet van Burgerbelangen Enschede die dit jarenlang op de politieke agenda heeft gezet gerealiseerd.

Investeren in de veiligheid voor fietsers en realisatie van mooie recreatieve en sportieve fietsroutes, daar staan we volledig achter. Dit geldt ook het stimuleren van fietsen op zich. Tegelijkertijd vinden we de bereikbaarheid in de stad voor alle andere verkeersdeelnemers ook van belang. Hierbij vinden we het belangrijk om geen wegen af te sluiten of te knippen om de stad voor iedereen bereikbaar te houden. Het is belangrijk dat de stad optimaal bereikbaar is, niet alleen per fiets, maar ook te voet, het openbaar vervoer en auto.

Burgerbelangen Enschede is er voorstander van om de uitvoering van mobiliteitsprojecten integraal te wegen. En slimme keuzes en combinaties te maken met een positief effect op de doorstroom van het verkeer, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Uiteindelijk geldt onderaan de streep dat je een Euro maar één keer uit kunt geven.

– –