Veiligheidsbeeld in de Stadsdelen

Gert Kel 12.03.2021

Afgelopen dinsdag 10 maart was er wederom een themasessie veiligheid in Stadsdeelcommissie Zuid, waarin de criminaliteitscijfers in de Stadsdelen  werden besproken. 

Enschede heeft verschillende informatieproducten ontwikkeld in de vorm van dashboards en analyses, die de informatiepositie van de gemeente flink versterken. Het dashboard bevat zowel data van de politie over misdrijven en incidenten als informatie van de gemeente zelf. Het is cijfermatige informatie op buurt/straat niveau, volgens de buurtindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dashboard bevat geen persoonsgegevens. Dit dashboard maakt het mogelijk om vroegtijdig problemen te kunnen signaleren.

De Politie heeft exact het aantal bij de politie geregistreerde misdrijven, per categorie voor elk Stadsdeel in beeld. De gegevens komen uit het registratiesysteem van de politie en worden dagelijks bijgehouden. Het werkelijke aantal gepleegde misdrijven kan hoger zijn dan het aantal misdrijven dat de politie registreert. Niet iedereen doet aangifte als hij of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf en niet alle misdrijven en/of verdachte zaken worden bij de politie gemeld. Het is voor ieders belang om aangifte te doen van misdrijven en of verdachte zaken:  https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

De cijfers lieten goede resultaten zien met betrekking tot het terugdringen van woninginbraken en geweldsdelicten. Deze resultaten boeken we mede dankzij een intensieve samenwerking tussen de verschillende partners in de stad. 
Drugs- en drankoverlast en overlast van verwarde/kwetsbare personen is toegenomen en krijgt nu extra aandacht. 
De jeugdoverlast is sterk toegenomen, dit is een landelijk beeld mede door verveling i.v.m. Corona. Enschede heeft samen met de partners in de stad hier verschillende acties op los gelaten. 

Huiselijk geweld is in Enschede sterk afgenomen, dit in tegenstellen tot het landelijk beeld. Voor Burgerbelangen Enschede ook een zeer belangrijk aandachtspunt. Bij huiselijk geweld of kindermishandeling is Veilig Thuis het advies- en meldpunt voor slachtoffers, getuigen en zelfs voor de plegers. 0800-2000 . Dit nummer is gratis en alle dagen en alle uren van de dag bereikbaar. Voor vragen over huiselijk geweld zie de website: https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/

– –