Uitnodiging kandidaatstelling raadslidmaatschap

Bestuur 05.04.2021

Het is alweer 3 jaar geleden dat Enschede geel kleurde; ruim 10.000 Enschedeërs gaven toen hun steun aan dé lokale partij van Enschede: Burgerbelangen Enschede. De partij van ‘Gewoon Samen Doen’, van realisme en met beide benen op de grond tussen onze inwoners. Wij zijn ervan overtuigd dat we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 dit resultaat kunnen gaan verbeteren.

Daartoe zijn wij op zoek naar betrokken en bevlogen kandidaat raadsleden die ons kunnen versterken. Het bestuur van Burgerbelangen Enschede roept hierbij iedereen op die lid is van Burgerbelangen Enschede en die zich kandidaat wil stellen voor de periode 2022-2026 zich aan te melden. Ook andere geïnteresseerden die zich verbonden voelen met de uitgangspunten van Burgerbelangen Enschede en het lidmaatschap willen aangaan kunnen zich kandidaat stellen. Wij zijn op zoek naar jou!

Wat houdt een raadslidmaatschap in?

Om geïnteresseerden een weloverwogen besluit te laten nemen om zich kandidaat te stellen, organiseert het bestuur van Burgerbelangen Enschede een informatieavond. Tijdens deze online informatieavond wordt u op hoofdlijnen geschetst wat er van u als kandidaat raadslid verwacht wordt en ook zal er worden ingegaan op het takenpakket wanneer u daadwerkelijk als gemeenteraadslid verkozen wordt. Deze avond vindt plaats op een nader te bepalen datum. Uiteraard is hier ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hoe verloopt de procedure en wat dan?

Inmiddels heeft het bestuur een kiescommissie geselecteerd en geïnstalleerd. De kiescommissie bestaat uit de leden Hans van Agteren (voorzitter), John Vluttert, Chris Grootenhuis, Ruud van Leeuwen en wordt bijgestaan door een externe adviseur.

Wanneer u zich aanmeldt als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen wil de kiescommissie graag met u in gesprek komen. Naar aanleiding van deze gesprekken zal de kiescommissie een voorlopige kandidatenlijst vaststellen en deze aan het bestuur aanbieden.

De definitieve kandidatenlijst zal vervolgens door het bestuur in de Algemene Ledenvergadering van oktober 2021 worden ingebracht en door de vergadering worden vastgesteld.  

Hoe stel ik mijzelf kandidaat?

U kunt zich kandidaat stellen voor een plaats op de kandidatenlijst door uw aanmelding voor 24 april 2021, met een korte bondige motivatiebrief waarin uw interessegebieden zijn opgenomen, met uw CV en een kopie paspoort/ID sturen naar: secretaris@burgerbelangenenschede.nl.

Wij zullen uw gegevens conform de AVG behandelen.

Van de kandidaten wordt het volgende minimaal verwacht: 

  • In staat zijn de standpunten van Burgerbelangen aansprekend uit te dragen;
  • Optreden als ambassadeurs van Burgerbelangen binnen onze stad;
  • De mogelijkheid hebben en bereid zijn voldoende tijd te investeren zodat een volwaardige vervulling van de functie gegarandeerd is.
  • Een VOG verklaring kunnen overleggen.
  • Tot slot vragen wij van de kandidaten zich in te zetten met de teamspirit en loyaliteit waarmee wij tot op heden succes hebben geboekt en de grootste politieke partij van Enschede zijn geworden.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

H.L.G. Krabbe
voorzitter

Klik hier voor de officiële uitnodigingsbrief