Investeer in cultuur en sport voor iedereen

Peter Brouwer 16.04.2021

Gisteren deed de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur (Kristel Baele) in een brief een oproep aan de informateur en daarmee aan het nieuwe kabinet. Om 477 miljoen per jaar extra te investeren in de culturele sector in de breedste zin van het woord. Dus investeren in kunsten, erfgoed, bibliotheken, etc. Het is een interessant document. Er staat in dat juist cultuur onze maatschappij op veel gebieden versterkt. Burgerbelangen is het daar roerend mee eens.

Cultuur, sport als ook recreatie zullen een essentiële schakel en een katalysator zijn om straks in de post- coronatijd ons maatschappelijk en algemeen welbevinden te herstellen. Burgerbelangen onderstreept de kracht die cultuur en sport heeft voor onze maatschappij, ook in economisch opzicht. En dus ook voor Enschede als stad. Wij vinden dat sport en cultuur laagdrempelig moet zijn. Iedereen die wil moet aan sport kunnen doen of in aanraking komen met cultuur.

Wij moeten daar als raad zo snel mogelijk mee aan de slag. Proactief samen met het college en onze inwoners. En we doen dan ook de oproep “investeer in cultuur en sport voor iedereen”. Gelukkig hebben we al een fonds Wederopbloei waarmee we een eerste aanzet kunnen geven. We doen in Enschede op dit gebied al veel.

Maar of het huidige voldoende is? Wij zijn benieuwd hoe het college dit ziet en zijn ook benieuwd naar de plannen van het nieuwe kabinet. De culturele sector zal naar alle waarschijnlijkheid nog weer een nieuwe steunronde nodig hebben om ze door dit jaar te slepen.

We moeten nog even volhouden. Het is voorjaar en de zomer komt er nog aan. Kortom er is licht aan het einde van de tunnel.

– –