De raad van 31 mei

Marc Teutelink 06.06.2021

Maandag 31 mei is de dag dat onze burgemeester Onno van Veldhuizen, na terugkeer van zijn ziekteverlof, weer een volledige raadsvergadering voorzat. Maar ook de eerste na zijn aankondiging dat hij afziet van een tweede periode als burgemeester van Enschede; een aankondiging die bij vrijwel iedereen grote verbazing opwekte, maar uiteindelijk natuurlijk ook begrip opleverde. Corona heeft hem hard getroffen en heeft hem tot dit besluit genoopt. 1 Oktober zal zijn laatste werkdag zijn.

De raadsvergadering was voor het laatst digitaal; hierna zullen in ieder geval de raadsvergaderingen weer fysiek worden gedaan. Daar zijn wij zeer blij mee; politiek bedrijven betekent overleg, debatteren, discussiëren, uiteindelijk tot elkaar komen, compromissen sluiten en besturen. En fysiek vergaderen maakt dit proces zoveel beter en Enschede verdient goede weloverwogen besluiten.

Op de agenda stonden twee punten: het integraal veiligheidsbeleid en de doorontwikkeling van de toegang tot ondersteuning en zorg

Integraal veiligheidsbeleid

Er was discussie over het agendapunt ‘integraal veiligheidsbeleid’. Er is namelijk al een tijdje sprake van een veiligheidsdebat; ook Burgerbelangen Enschede heeft zich hiervoor hard gemaakt. Dit debat wordt in veel stadsdelen gevoerd en zal ook worden gevoerd op stedelijk niveau.

Het agendapunt op deze raad ging echter over de prioriteiten inclusief de aanpak op hoofdlijnen en de uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking; dit beleid wordt iedere vier jaar geactualiseerd. 

Burgerbelangen heeft in dit debat de motie ‘paradijsvogels’ ingediend. Een oproep om de pilot ‘paradijsvogels’, waarbij overlastgevende personen met multi-problematiek naar de rand van de stad zijn geplaatst waar ze worden begeleid en ook dagbesteding krijgen zonder verkeerde prikkels, verder uit te breiden over de hele stad. Dit heeft een positief effect op de overlast in de binnenstad, een conclusie die ook door de politie wordt gedeeld. Ook de politie pleit voor uitbreiding van dit initiatief. 

Ook de wijkwacht van de Helmerhoek heeft extra steun en aandacht gekregen middels een motie van de VVD. Wij vinden het jammer dat er een wijkwacht moet zijn,  optreden tegens overlast en criminaliteit is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar zijn blij met de wijkwacht en ondersteunen deze van harte.

Doorontwikkeling toegang tot ondersteuning en zorg

Iedereen in de samenleving moet kunnen meedoen, maar de zorg en ondersteuning moet betaalbaar blijven. Vanuit het coalitieakkoord wordt gedacht dit te bereiken door één brede toegang: de (vernieuwde) Wijkwijzer. Dit betekent dat we de sociale basis verder ontwikkelen met de Wijkwijzer als spil in de wijken. Burgerbelangen Enschede staat dicht bij de inwoners en gelooft in een wijkgerichte aanpak; aanpak dicht bij de eigen veilige leefomgeving.

Het is belangrijk dat netwerken en voorzieningen in de buurten en wijken worden versterkt en met elkaar worden verbonden. Alleen ben je sneller; samen kom je verder. Afgesproken is dat we de nieuwe wijkwijzers gefaseerd gaan invoeren. 

De raadsvergadering was voor de verandering eens op tijd klaar. Ook wel een verademing…

– –