Oostweg – Schukkinkweg; Onveilige kruising en een ontsluitingsvraagstuk

Lourraine Lents 24.09.2021

Weer hebben er deze maand twee stevige aanrijdingen plaats gevonden op de kruising Oostweg met de oversteek van de Schukkinkweg. Deze plaats is al sinds jaar en dag een “hot spot” wat betreft aanrijdingen. Wat zijn dan veelal de oorzaken van de ongevallen op deze kruising, is dat niet uitkijken bij het oversteken, of is het tegen de regels in – vanuit de diverse rijrichtingen afslaan- wat verboden is?

Burgerbelangen Enschede heeft hier meerdere keren een rondvraag over gesteld in stadsdeelcommissie Oost in de afgelopen jaren. Een gevaarlijke oversteek en tegelijkertijd is de route een ontsluitingsroute voor Glanerbrug, Oikos, Beekveld en de Esmarke. Simpelweg omdat de enige andere ontsluitingsroute, de Gronausestraat, in de spits dermate vastloopt dat er een alternatief nodig is. In het coalitie akkoord is afgesproken te onderzoeken of een eventuele extra ontsluiting van de zuidzijde van Glanerbrug nodig is, en zo ja, hoe gerealiseerd kan worden. Burgerbelangen Enschede is op de hoogte van de onderzoeksfase m.b.t. een tweede ontsluitingsroute. Maar zolang die er nog niet is hebben we vragen gesteld aan het college over de mogelijkheden om de kruising op korte termijn veiliger te maken.

Al in 2008 heeft Burgerbelangen suggesties gedaan voor diverse maatregelen waaronder een voorstel om 100 meter voor deze kruising de snelheid op de Oostweg terug te brengen naar 60 km. Een andere optie was en is om daar een rotonde aan te leggen!! Tot op heden is dit echter niet gelukt. Nog een andere optie was om de kruising te voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI) die werkt op aanvraag vanuit de Schukkinkweg, m.a.w. de Oostweg heeft altijd groenlicht en gaat op rood als er aanvraag is vanuit de Schukkinkweg.  De oversteek  afsluiten was en is geen optie omdat aanwonende landbouwers de oversteek nodig hebben om bij hun weilanden aan de overkant van de Oostweg te komen, maar ook voor de mensen uit Glanerbrug die via deze weg naar Enschede zuid rijden is afsluiting geen optie. Uiteindelijk is de huidige middengeleider aangebracht en wel zodanig dat men niet meer links af kan. Nu inmiddels al weer enkele jaren verder blijkt dat toch niet een afdoende maatregel te zijn om de oversteek veilig te maken. 

Het wordt dus tijd om er nu ECHT op de korte termijn een oplossing voor te vinden. Niks doen is geen oplossing en dan zullen er vandaag of morgen doden vallen! Burgerbelangen gaat er wéér boven op zitten om nu een definitieve verandering in de onveilige situatie te brengen, zodat de kruising veilig wordt

– –