“Verder bouwen aan een groen-blauw Enschede!”

Gert Kel 15.10.2021

In de afgelopen stedelijke commissie heeft de gemeenteraad het Water- en Klimaatadaptatieplan (WeK) 2022-2026: “Verder bouwen aan een groen-blauw Enschede!” behandeld. De WeK is de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan en geeft inzicht in hoe we willen werken aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. In het plan staan de hoofdlijnen voor het riolerings- en klimaat-adaptatiebeleid, de doelen die de gemeente met dit beleid wil halen, wat we daarvoor moeten doen, hoeveel geld de uitvoering van het beleid gaat kosten, en wat dit betekent voor de rioolheffing.

In dit plan wordt er rekening gehouden met de wens van de inwoners dat hoge risico’s direct moeten worden aangepakt. In het verleden staan al een aantal risico gestuurde projecten vermeld die zijn gerealiseerd. Een mooi voorbeeld in opdracht van onze vorige wethouder Hans van Agteren is de aanleg van de Stadsbeek. Destijds stonden in Pathmos en Stadsveld veel kelders blank en waren vloeren verrot. Ik kan me de paddenstoelen op het hout nog goed herinneren. Dat is nu door de aanleg van de Stadsbeek verleden tijd.

De stresstesten (kwetsbaarheden) van Enschede zijn samen onderzocht met waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel en alle Twentse gemeenten. De uitkomst van deze testen zijn besproken met onze inwoners en stakeholders. Burgerbelangen Enschede vind het zeer belangrijk dat er veel bijdragen vanuit de waterschappen of provincie komen. Enschede is vergeleken met andere steden qua rioolbelasting schrikbarend hoog.

Er zal ook rekening worden gehouden met een grote ergernis van onze inwoners. Men gaat beter met elkaar communiceren en aanpassingen met elkaar combineren. Ook Burgerbelangen Enschede wordt er niet vrolijk van als onze straten onnodig opengebroken moet worden en zo houden we de hoge rioolkosten ook nog enigszins in de hand.

– –