Update Boekelosestraat

Peter Brouwer 24.12.2021

Eind oktober berichten wij al over het voornemen tot herinrichting van de Boekelosestraat te Boekelo en het bijbehorende participatie proces.

Hierbij zijn naar onze mening de opvattingen en wensen van de diverse belanghebbenden onvoldoende meegenomen in het voorlopig ontwerp. Daar waren we teleurgesteld over.

Er zijn diverse ambtelijke/technische sessies en gesprekken geweest en daarbij zijn wij als Burgerbelangen ook zelf met een visie gekomen en hebben mogelijke oplossingen aangedragen.

De conclusie die wethouder van Houdt trok bij de Stadsdeelcommissie West vergadering (d.d. 14 december jl.) was “Dat we het niet allemaal eens zijn om de Boekelosestraat te versmallen” en ook dat de meningen verdeeld zijn over hoe dit dan te bereiken.

Dat de snelheid naar beneden moet, het is een 30 km zone, is iedereen het over eens. Wethouder van Houdt stelde voor om terug te gaan naar de tekentafel, om vervolgens te kijken naar een andere variant. Ook zal dan gelijk worden gekeken naar de herinrichting van de Beckumerstraat.

Beide varianten zullen worden uitgewerkt en besproken met de Dorpsraad. Het uiteindelijke resultaat zal worden voorgelegd aan de Stadsdeelcommissie West. Wij zijn tevreden met dit voorstel en benieuwd naar het uiteindelijke voorstel.

Kortom, wordt vervolgd.