Berichten van 24.11.2021


Wijkbudgetten zijn van de inwoners en voor de inwoners…

Zehra Ceben 24.11.2021

De wijkbudgetten (onderdeel van “jij maakt de buurt”) is een bepaald budget voor jouw wijk, buurt of dorp o.a. voor een schone leefomgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel, het bevorderen van de leefbaarheid, voor sociale samenhang en arbeidsparticipatie. 

Samen met de buurtgenoten kan men beslissen waaraan dit geld besteed gaat worden. Wel zijn er bepaalde spelregels waar men rekening mee moet houden. Iedere wijk heeft ook een z.g. “Wijkbudgetcommissie” die de aanvragen voor een budget beoordeelt.

Recent ben ik uitgenodigd door de leden van de Wijkbudgetcommissie Twekkelerveld om een vergadering bij te wonen. Twee verschillende initiatiefnemers hadden een aanvraag voor een toekomstige evenement en een bijbehorend bepaald budget ingediend, en daarom waren zij door de commissieleden uitgenodigd om tijdens de vergadering een presentatie en toelichting te geven. Alle vragen werden dan ook op een duidelijke wijze door de initiatiefnemers  beantwoord. 

Na het vertrek van de initiatiefnemers werden de aanvragen meteen besproken en beoordeeld. Vervolgens worden de initiatiefnemers op de hoogte gesteld of het gevraagde bedrag beschikbaar wordt gesteld.  Bij goedkeuring wordt het bedrag voorgeschoten.

Wel dienen de initiatiefnemers binnen 2 weken na het evenement de gemaakte kosten te verantwoorden d.m.v. originele facturen. Daarmee zijn er weer  wijkinitiatieven gerealiseerd daar waar de budgetten ook voor zijn bestemd.

Heb u ook een mooi idee, doe er dan wat mee! 

Gewoon samen doen!


Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Lourraine Lents 24.11.2021

In de afgelopen jaren ontving de fractie van Burgerbelangen Enschede regelmatig vragen van inwoners dat er dat er in hun wijk huizen werden aangekocht voor verhuur. Reeds in 2019 hebben we hier artikel 35 vragen over gesteld om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is om een zelfbewoningsplicht in te stellen bij de aankoop van woningen in Enschede.

Voor nieuwbouwwoningen in particulier opdrachtgeverschap kennen we in Enschede al wel een zelfbewoningsplicht, zoals bij de kavelverkoop. En ook bij de verschillende nieuwbouwprojecten zullen we hier aandacht voor blijven vragen. Echter bij bestaande bouw had de Gemeente Enschede geen wettelijke mogelijkheden om de zelfbewoningplicht in te stellen.

Met de wijziging van de woningwet per 1-1-2022 komt hier nu verandering in en wordt er een opkoopbescherming geïntroduceerd waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen om ook bij de verkoop van bestaande woningen kaders te stellen om woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare koopwoning. Burgerbelangen Enschede is blij met deze wetswijziging en de mogelijkheden die dit biedt om koopwoningen betaalbaar te houden. De vertaalslag hiervan naar onze stad zullen we agenderen in de Gemeenteraad zodra er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden die er zijn voor onze stad.