Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Kerstgedachten, soms is het best wel zwaar…

Ben Sanders 16.12.2017 - Geen reacties

December, met z’n allen hollen we ras naar het einde van het bewogen jaar 2017. Nu de feestdagen weer voor onze deur staan is het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan de medemens te denken. Maar waarom doen we dat eigenlijk heel nadrukkelijk alleen in deze tijd, en heeft iedereen eigenlijk wel zulke fijne gedachten in deze tijd van Kerst en Oud & Nieuw. Fijne kerstgedachten is geen vanzelfsprekendheid en het heeft ook niet alleen maar met de kerst te maken of met de donkere winterse dagen.

Voor velen, om welke reden dan ook, is deze tijd soms best wel zwaar! Het is belangrijk om je te realiseren dat echt niet iedereen uitkijkt naar kerstmis en of oud en nieuw. Teveel mensen worden helaas niet omringd door een groot gezin, een grote familie of veel vrienden. Velen zijn hun geliefde kwijt of hebben te maken met armoede, ziekte, kommer en kwel. Maar wie wil dat nu weten en laten zien of laten merken aan een ander? Daarom ook wordt het weer eens tijd om ons wat meer te bekommeren om de medemens die het altijd of doorgaans moeilijk heeft en wat meer aandacht nodig heeft, vooral nu in deze voor hen extra donkere dagen voor Kerst.

Eigenlijk is het ook wel weer een beetje raar en ook onbegrijpelijk dat het zo gewoon is dat er met name in de kersttijd zo openlijk wordt stilgestaan bij de medemens die het moeilijk heeft en er in de rest van het jaar vèèl minder aandacht voor is en het allemaal zo gewoon is? Het is eigenlijk best wel droevig dat nu de economie weer zo mooi aantrekt en er weer een redelijk aanbod van werk is, er toch nog zo veel, zeg gerust teveel, mensen met de feestdagen anno 2017 zijn aangewezen op o.a. de kleding- en voedselbank. En dan te bedenken dat het een reëel feit is dat ons land wereldwijd bekend staat als een “rijk” land. Laten wij elkaar dan iets meegeven van die rijkdom en laten we met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen en ons vasthouden aan die oude kerstgedachte “Vrede op aarde, in de mens een welbehagen”. En laten we vooral ook blijven geloven in een betere toekomst voor iedereen.

Kijkt u eens goed om u heen of u iets kunt betekenen voor uw medemens die het moeilijk heeft! Soms zijn er van die momenten waarop je een arm op de schouder of een luisterend oor nodig hebt, en dat kan al wonderen doen. Samen de schouders er onder en vertrouwen hebben in de toekomst.

Wij als Burgerbelangen Enschede, hopen dat wij in het afgelopen jaar uw luisterend oor zijn geweest en dat wij uw belangen naar wens hebben vertegenwoordigd. Wij beloven u dat wij dit komend jaar en de jaren daarna het wederom naar eer en geweten zullen doen. De Raadsleden, het bestuur en al de overige leden van Burgerbelangen Enschede wensen u een heel fijn en vredig kerstfeest toe en tevens wensen wij een ieder een heel goed en gezond 2018 toe.

Gewoon Samen Doen“.


Sluiting zwembad “De Brug” in zicht…

Niels van den Berg 16.12.2017 - 6 reacties

Gisterenavond de laatste avond van de zwemclub Avanti in de Brug. Normaal gesproken gaat mijn dochter zelfstandig. Deze laatste keer ben ik even mee gegaan en eenmaal binnen krijgt de genomen besluitvorming waar wij als Burgerbelangen meermaals hebben aangegeven er absoluut niet mee eens te zijn en wij op verschillende manieren hebben geprobeerd het bad in ieder geval voorlopig open te houden, dat niet gehonoreerde beleid krijgt nu een gezicht.

Teleurgestelde en verdrietige kinderen met bedankjes in de handen voor de badmeesters. Een zeer geëmotioneerde barjuffrouw aan de rand van het bad samen met veel erg verontwaardigde ouders.
Het is gedaan, finito, over en sluiten. Van de ruim 200 jeugdleden hebben er 20 aangegeven wel mee te willen verhuizen richting het Diekman. Maar dat is niet voldoende om te kunnen blijven bestaan. 200 kinderen zijn weer een gezonde sport armer en vele vrijwilligers zijn hun hobby kwijt. Bij de tafel in de hal zitten twee vrijwilligers waarvan de een al ruim tien jaar actief en de andere zelfs meer dan 20 jaar! Iedere donderdagavond op vrijwillige basis aanwezig in “hun” bad.. Ik vraag aan hen of zij nog bedankt zijn door de een of ander voor hun tomeloze inzet. Helemaal niets… is het antwoord!! Evenals een viertal senioren die al veertig jaar zwemmen in De Brug. Ook zij hebben niets vernomen vanuit de gemeente, geen enkele vorm van waardering of wat dan ook.

Dat wat ik in een uur tijd heb mogen, nee móeten, aanschouwen, conflicteert met hoe het eigenlijk zou moeten. De bevolking van Glanerbrug wilde zo graag “hun” eigen dorp zwembad behouden. Een ruime meerderheid van de 39 volksvertegenwoordigers in de Raad had daar een compleet ander beeld bij en wist het beter. Volksvertegenwoordiging… wie donderdagavond 14 december 2017 het slotstuk kon en moest aanschouwen, die weet dat daar op geen enkele wijze sprake van is geweest. en dat dit hun eigen wijsheid is geweest. Ik heb de deur dicht getrokken nadat ik alle mensen, die zich er hebben ingezet, heb bedankt voor verleende diensten, en heb dit gedaan met plaatsvervangende schaamte. Ik besluit met de woorden we blijven strijdbaar en gaan ervan uit dat wij jullie de zwemmers hier over enkele maanden terug zien!


Met de gedachte al bij morgen? Dacht het niet…

Marc Teutelink 16.12.2017 - Geen reacties

Nog een aantal dagen en dan zit het politieke jaar er voor ons als raadsleden weer op! Aanstaande maandag de laatste raadsvergadering met eventueel dinsdagavond een uitloop! Daarna is er reces, vakantie dus… Het raadslidmaatschap is voor mij niet alleen een grote eer, maar ik zet me daar ook met veel passie voor in! En dat hoort ook zo, vind ik! Met een uitzondering van een enkeling, zetten alle raadsleden, coalitie en oppositie, zich voor 100% in voor Enschede. Elk met hun eigen overtuiging. Een reces is dan voor alle raadsleden zeer verdiend.

Dit jaar in het bijzonder. Zoals elk jaar moeten er nog veel besluiten worden genomen en zijn de maanden November en December de meest intensieve van het jaar. Te beginnen met de programmabegroting, waarin wij de koers voor het komende jaar vaststellen. Voor mijn portefeuille komt daarna de regionale programmering van de bedrijventerreinen (we hebben 42Ha teveel bedrijventerreinen gepland), het bespreken van een rekenkamer rapport inzake Twente Milieu,  maatregelen tegen de illegale stort, (handhaving) woonoverlast en ook de stadsdeelcommissie Zuid. 2018 is daarnaast ook het jaar van de verkiezingen en dus komt daarbij de campagne voorbereidingen en het verkiezingsprogramma!

Allemaal fantastische onderwerpen en die krijgen allemaal de aandacht die ze verdienen. Vooral in deze periode betekent dat een hevige aanslag op de tijd die we beschikbaar hebben en dat valt met name het thuisfront wel eens zwaar. Als je dan vervolgens de krant openslaat en leest over ‘raadsleden die tijdens de stadsdeelcommissie Zuid, wanneer er gepraat wordt over de toegangsweg naar het Rutbeek, met hun gedachten al bij het werk van morgen zitten in de wetenschap dat ze de helft van de stukken niet hebben kunnen lezen’, dan word ik daar wel verdrietig van! Er is geen absoluut geen sprake van dat wij alle stukken maar voor de helft hebben kunnen lezen, pure onzin …

Dit vind ik echt tekort doen aan onze inzet! Wij zijn al vanaf 2014 volop bezig met de toegangsweg naar het nieuwe bungalowpark ‘het Rutbeek’, wij hebben vele bezoeken gebracht aan omwonenden, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het toekomstige park en we hebben alle stukken voor 100% doorgespit en bediscussieerd. Samen met de bewoners en de ambtenaren zijn we heel diep in deze materie gedoken en daarom is ons uiteindelijke besluit dan ook een gefundeerd besluit!

Wij zullen het in ieder geval op onze bekende wijze oppakken en dat blijven we de komende periode’s ook doen! Volgende week de laatste loodjes, dan het reces en dan vervolgens weer met volle inzet het jaar 2018 in! Prettige feestdagen gewenst en alvast een ‘booming’ nieuw jaar…!


Stem lokaal in het stemlokaal

Niels van den Berg 16.12.2017 - Geen reacties

Nog één vergadering te gaan en dan zit het jaar 2017 erop! Ook mijn werkgever doet de deuren twee weken dicht. Na korte vakantie zal het campagne circus richting de verkiezingen alweer starten. Het eerste kwartaal van 2018 zal zeer intensief zijn. Nu al is het merkbaar dat deze verkiezingen voor de deur staan. Lijsten en partijprogramma’s die zijn vastgesteld en het vertrouwen dat wordt uitgesproken in de mensen die op de lijsten staan.

Ook ik ben trots dat ik de BBE lijst mag aanvoeren namens onze partij. Met veel nieuwe gezichten die zich de afgelopen jaren aan ons verbonden hebben. Onze partij is enorm gegroeid. Dat is een vorm van waardering voor de manier waarop wij invulling geven aan lokale politiek. Zelf mag ik inmiddels al bijna acht jaar de volksvertegenwoordigende rol vertolken. Ik ben de mensen die mij die mogelijkheid bieden door vertrouwen in ons uit te spreken, daar dankbaar voor. En voor wat betreft mijn collega’s, daarvoor gaat diezelfde vlieger op.

Door goed met onze achterban te communiceren en inzichtelijk te maken wat wij doen via o.a. De social media is er goed contact met onze kiezers. Dat doen wij in principe wekelijks door berichten te publiceren. Op Facebook bijvoorbeeld wordt het Burgerbelangen Enschede account door ruim 2800 mensen gevolgd! Ter vergelijking zitten de landelijke partijen in Enschede zo rond de 300.

Daaruit blijkt ook onze kracht en het zou mooi zijn als die kracht wordt omgezet in nog meer slagkracht. Met een heel diverse lijst van geboren en getogen Enschedeërs gaan wij de verkiezingen van 2018 in. Ik heb stellig de overtuiging dat wij zomaar eens de grootste partij van onze gemeente kunnen gaan worden. Met iets extra inzet van hen die ons in het verleden al steunden moet het een succes gaan worden. Om nog een extra stap te kunnen maken is het nodig dat onze achterban hun familie, buren en vrienden aanspoort om in 2018 lokaal te gaan stemmen. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om eenieder daar nu al toe op te roepen. Het is voor het eerst in aanloop naar deze verkiezingen maar zeker niet de laatste en ik besluit met onze slogan: “Gewoon Samen Doen” en stem verstandig: “Stem lokaal in het stemlokaal!

Tot slot wens ik eenieder prettige feestdagen en een voorspoedig 2018


Gemeente betaalt mee aan uw collectieve zorgverzekering 2018

Ben Sanders 08.12.2017 - Geen reacties

De gemeente Enschede en Menzis bieden inwoners met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten een collectieve zorgverzekering aan. Deze zorgverzekering heet Garant Verzorgd en heeft extra vergoedingen op bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. Deze verzekering vergoedt ook de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen die u aan het CAK moet betalen.

Eigen risico gespreid betalen of meeverzekeren? Als u gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering, moet u ook een aanvullende verzekering en een tandverzekering afsluiten. Heeft u veel zorgkosten? Kies dan voor GarantVerzorgd 3, want dan is het verplichte eigen risico meeverzekerd. In de pakketten GarantVerzorgd 1 en 2 is uw eigen risico (€ 385,-) niet meeverzekerd. Dan is er wel een mogelijkheid dit eigen risico gespreid te betalen.

Deze service kunt u aanvragen bij Menzis via www.menzis.nl/mijnmenzis. U kunt ook met Menzis bellen naar tel: 088 222 40 40. De gemeentelijke collectieve zorgverzekering is beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. De hoogte van deze bedragen kunt u vinden op www.gezondverzekerd.nl/menzis.

Hulp bij overstappen?

Overstappen kan tot eind 2017 op www.gezondverzekerd.nl/menzis. Selecteer uw gemeente en meld u aan. Voor persoonlijk advies en hulp bij het overstappen kunt u bellen met de OverstapCoach van Menzis (088 – 222 40 80). Hiervoor kunt u op werkdagen ook terecht bij de Menzis winkel aan De Ruyterlaan 25.

Bron: Gem.Enschede


Wat heeft Burgerbelangen bijgedragen aan de programma begroting?

Niels van den Berg 17.11.2017 - Geen reacties

Hoofdstad van het Oosten

Een van de pijlers deze periode is het principe “financieel solide”. Een begrip waar hard aan wordt gewerkt. Ook een begrip dat pijn doet op een aantal onderdelen in de begroting. Enerzijds – soms fors- bezuinigen en anderzijds investeren in onder andere economie en werkgelegenheid, het centrum van de stad Enschede en onderwijs. Afgelopen maandag noemde ik Enschede de onbetwiste hoofdstad van het Oosten. Het centrum heeft zich doorontwikkeld en de stad leeft als nooit tevoren. Leegstand is nagenoeg niet meer aan de orde en de stad speelt een absolute rol van betekenis.

Woonoverlast

Er zijn ons ook voldoende voorbeelden bekend van zaken die nog niet zo goed verlopen. Individuele schrijnende gevallen waarbij wij d.m.v. persoonlijke benadering een rol proberen te spelen, maar ook ontwikkelingen die de hele stad aangaan. Ook nu weer hebben wij hierop geanticipeerd. De vele berichten uit verschillende wijken m.b.t. woonoverlast bijvoorbeeld. Er mag nagenoeg geen woonoverlast zijn en dus hebben wij hiertoe actie ondernomen afgelopen maandag.

G1000 vuurwerk

Een ander experiment dat betrekking heeft op ervaren overlast is het G1000 project dat deze keer gerelateerd is aan vuurwerk. Ook nu weer heb ik namens de fractie aangegeven dat het project op zich een prima middel is om burgers te betrekken in de besluitvorming. Toch zijn wij van meet af aan heel kritisch geweest en kon het project niet op onze steun rekenen. Symboolpolitiek van de bovenste plank aangezien de welbekende zak met geld op voorhand niet ter beschikking is gesteld.  Bovendien blijkt nu al dat handhaven tijdens de weken voorafgaand aan oudejaarsdag een onmogelijk gebleken feit is.

G1000 kon rekenen op de steun van alle overige partijen. Een aantal oppositiepartijen nam nog de moeite om een budget vrij te maken afgelopen maandag. Onze coalitie collega’s die het project toe hebben gejuicht ging hier niet in mee. En straks vragen wij ons allemaal weer af waarom de opkomst zo laag is. Ik vergeleek het G1000 project met een verworden G100 project dat als een worst is voor gehouden.

Kansen op werk vergroten

BBE diende ook een amendement in dat de kans op werk moet gaan vergroten. Niet langer de focus op opleidingsachtergrond, maar ook eens in ogenschouw nemen welke hobby’s en interessegebieden de werkzoekenden hebben. Vraag en aanbod beter af stemmen.

Blik op de toekomst, investeren in mensen

De verkiezingen liggen in het vooruitzicht. De afgelopen drie jaar heeft de fractie op kenmerkende wijze invulling gegeven aan het raadswerk in onze stad. Individuen, buurten, wijken, ondernemers, instellingen en vele andere partijen waar wij mee samen hebben gewerkt. Kritisch, realistisch en betrokken. Wij hebben heel veel goed gedaan. Niet alles. Alles goed doen bestaat bijna niet.

In de nabije toekomst moeten we blijvend investeren in onze stad. Het huishoudboekje moet op orde en dat is niet zo eenvoudig met de kortingen van het rijk in de achterzak. Naast investeren in de stad willen wij ook meer gaan investeren in de mensen van onze stad. Voorzieningen moeten op peil blijven en voor iedereen toegankelijk zijn, sport verdiend een impuls, het draagt bij aan welzijn en welbevinden. Onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt en drop-outs moeten worden ondersteund.

Tot slot moet u als inwoner meer betrokken worden bij de ontwikkelingen in onze stad. Burgerparticipatie en communicatie moet en kan nog stukken beter. Die iets gewijzigde koers hebben wij in onze bijdrage al vast door laten schemeren. De laatste programma begroting van deze periode was een bevlogen, succesvol en intensief proces.

Communicatie en participatie

Een mager zesje is het streefcijfer van de gemeente. Wij spreken uit dat juist dat een dikke zeven mag zijn. Er zijn goede ontwikkelingen in gang gezet, maar nog altijd mist het level waarop wij graag zouden zitten. Informatie en reacties, hoe confronterend ook, op social media accounts van de gemeente moet dienen als input om de burger te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad. In navolging van de gemeente Borne, hebben wij afgelopen maandag het college opgedragen om en Hackaton te organiseren, waarmee de digitale invloed die de gemeente heeft eens goed wordt onderzocht.

In de doorkijk naar de verkiezingen hebben wij aangegeven dat de “Newsroom” van Enschede FM en TC Tubantia meer middelen ter beschikking zou moeten krijgen. De filmpjes en reportages op de site van de lokale nieuwszender worden meer en meer bekeken en kunnen ons in de nabije toekomst meer en meer helpen om informatie op te halen en te delen met de inwoners van onze stad.

Mantelzorg

Twee jaar geleden is er 50.000 euro bezuinigd op de stichting informele zorg Twente. Zij droegen zorg voor kennisoverdracht m.b.t. mantelzorgondersteuning. Niet meer nodig werd er destijds gezegd door wethouder Jurgen van Houdt. Tegelijkertijd gaf hij aan bereid te zijn om de 50.000 weer in te zetten wanneer de situatie erom zou vragen. De BBE-fractie heeft behoorlijk veel signalen ontvangen dat de mantelzorgondersteuning vanuit de wijkteams ernstig te wensen over laat. Geen opzet vanuit de hardwerkende wijkteams maar een overload aan casuïstiek. Momenteel zijn wij nog bezig om hier dieper op in te gaan. Indien blijkt dat dit feitelijk ook zo is, ondernemen wij alsnog actie.

Kotkampweg en Sparta

Tot slot hebben wij het amendement Kotkampweg mede ingediend. Dat is erop gericht om een gevaarlijke verkeerssituatie aan de Kotkampweg te verhelpen. Tijdens de weekenden ontstaan daar door autoverkeer en een tekort aan parkeergelegenheid gevaarlijke situaties.

Ingediende en gesteunde amendement en moties

Amendement:

“Handhaving Woonoverlast”: Aangenomen

Motie’s:

“Stuurgroep onafhankelijk gebiedsregisseur”: Aangenomen
“Agenda van Twente”: Aangenomen
“Uitvoering Participatiewet”: Aangenomen
“Social media Hack Twente”: Aangenomen
“Aandacht vergroot de kansen van en voor mensen”: Aangenomen


Oudere berichten