Cultuur

Joffrey Vogelzang 13.03.2024

We zetten opnieuw in op het versterken van ons culturele landschap. Als BBE hebben we ambitieuze doelen gesteld en in de komende jaren hebben we substantieel extra budget vrijgemaakt voor culturele initiatieven binnen de cultuur en evenementen nota.

Ons streven omvat een verrijking van cultuureducatie op scholen, de restauratie en versterking van het middenkader in de culturele sector, het ontwikkelen van een langetermijnvisie en het bieden van steun aan culturele partners. Deze ondersteuning stelt hen in staat om daadwerkelijk ambitieus beleid te ontwikkelen en te implementeren.

Bovendien hebben we aanzienlijk meer middelen toegewezen aan culturele evenementen. Dit omvat niet alleen de ondersteuning van gerenommeerde, grootschalige evenementen, maar ook het beschikbaar stellen van budget voor lokale initiatieven. We willen een breed scala aan evenementen faciliteren en de rijke culturele diversiteit van onze gemeenschap omarmen.

Cultuur is voor ons een bindend element tussen de inwoners. We staan voor de overtuiging dat een bloeiend cultureel landschap niet alleen de artistieke expressie bevordert, maar ook de gemeenschap versterkt en de banden tussen de mensen verdiept. In deze investering streven we ernaar de culturele rijkdom van onze samenleving te vergroten en toegankelijk te maken voor iedereen.