Windenergie

Valerie Schrauwen 13.03.2024

De provincie Overijssel heeft begin januari 2024 het nieuwe beleid over wind- en zonne-energie bekend gemaakt. Uit dit beleid werd duidelijk dat zij het heft in eigen handen willen nemen en op meerdere plekken, waaronder in Enschede in onze natuurgebieden windturbines willen plaatsen die bijna 3 keer zo hoog zijn als de Aplhatoren. Ook laten zij geen grote zonnevelden meer toe.

De provincie heeft voor windturbines eigen afstandsnormen gebruikt, welke niet overeenkomen met die van de gemeente Enschede. BBE is het niet eens met het nieuwe beleid vanuit de provincie Overijssel. Wij zijn tegen winturbines in natuurgebieden én wij vinden dat eerst de afstandsnormen vanuit de GGD & RIVM bekend moeten zijn, om gezondheidsrisico’s voor inwoners te voorkomen.

Over de manier waarop de provincie handelt, hebben wij op 18 februari 2024 een stevig debat gevoerd met alle andere partijen. Ook waren er vele insprekers die deelden wat zij vonden van het nieuwe beleid vanuit de provincie Overijssel. BBE staat achter deze inwoners, die jarenlang betrokken zijn geweest bij de gebiedsgerichte aanpak Broekheurne, welke nu door de provincie van tafel wordt geveegd.

Twee jaar lang hebben deze inwoners samengewerkt met elkaar om tot een mooi plan te komen, er zou een zonneveld van 50 hectare komen wat ook voor de buurt veel op zou leveren. Nu grote zonnevelden niet langer toegestaan worden door provincie Overijssel, wordt dit zonneveld en dus het hele traject van tafel geveegd. Wij vinden het onbegrijpelijk dat onze inwoners niet serieus genomen worden, dit terwijl de provincie betrokken was bij dit participatietraject en zelf een handtekening onder plan heeft gezet.

Wij blijven ons de komende periode hard maken voor onze inwoners en we doen bij de provincie beroep op ‘goed bestuur’, wat zij naar onze mening met die nieuwe beleid niet hebben laten zien.