Berichten van 03.04.2014


Als raadslid op speeddate.

Barry Overink 03.04.2014

Ik snap soms wel waarom mensen de politiek of ambtenarij niet helemaal begrijpen.

Ik stond afgelopen week ook verbaasd te kijken toen ik hoorde dat een onderdeel van het inwerkprogramma het zogenaamde ‘’speeddaten’’ is. (..ik dacht nog hoe ga ik dit thuis uitleggen …) Maar het bleek een kennismaking met een aantal ambtenaren te zijn. Circa 40 ambtenaren hadden zich aangemeld om contact te leggen met de nieuwe raadsleden en deze wegwijs te maken binnen de gemeente en inzicht te verschaffen in de verschillende beleidsterreinen.

Als volksvertegenwoordiger is het niet alleen belangrijk om midden in de samenleving actief te zijn, maar ook de weg te kennen binnen de gemeente. Alleen zo kun je snel schakelen en vaak direct antwoorden krijgen, zonder dat het bureaucratisch gaat worden en het heel veel tijd kost. Voor volgende week staan de eerste gesprekken met ‘’mijn date’’ gepland. Eén over het programma Werk & Inkomen en één over Economie.
Een mooi initiatief waar zowel de raadsleden en ook de burgers direct wat aan hebben! Kunnen de burger en de politiek dan toch nog nader tot elkaar te komen?


Communicatie met de burgers!

Niels van den Berg 03.04.2014

Vorige week donderdag is de nieuw gekozen gemeenteraad geïnstalleerd.

De komende weken zal langzaam duidelijk moeten gaan worden welke partijen de komende vier jaar in de coalitie komen. Ondertussen heeft de raad tijdens bespreking van het overdrachtsdocument, unaniem aangegeven op een andere wijze en frequenter samen te willen gaan werken met de burger. De burger wordt meer en meer aan de voorkant van een willekeurig proces betrokken. Ook Burgerbelangen Enschede is die mening toegedaan. Sterker nog, ik durf wel te stellen dat de communicatie over en weer met de burger in principe een lijfspreuk is van onze partij! Toch blijft dit aspect ook een aandachtspunt van de fractie, en het bestuur, van Burgerbelangen Enschede. Het fenomeen wijkvertegenwoordigers speelt al jaren op de achtergrond, maar is moeilijk op gang te krijgen mede gezien het feit dat hierbij nogal wat vrijwilligers benodigd zijn, die de wijkraadvergaderingen moeten gaan bezoeken. Maar met een ledental van inmiddels over de honderd, zou het de komende periode toch moeten kunnen slagen. De eerste “meldingen” die via leden zijn binnengekomen, zijn al in behandeling onder het motto;
                                   Gewoon samen doen!


Honden(poep)veldjes

Niels van den Berg 03.04.2014

Maak van hondenbelasting een doelbelasting zodat de belastingbetaler ook baat heeft bij hetgeen hij voor wordt aangeslagen.

Dat dacht ik na een gesprek dat ik afgelopen week had met een collega, woonachtig in de Helmerhoek. “Niels doe er iets aan, ik heb geen hondenrenveldje in de buurt en ook geen mogelijkheid tot het deponeren van de welbekende zakjes”.
Ergens heeft mijn collega wel gelijk, en dus wil ik nog eens nader gaan bekijken hoe de situatie daar in elkaar steekt. Maar het lijkt mij niet meer dan wenselijk dat er in de wijken voldoende en goed onderhouden HUP’s (honden uitlaat plaatsen) te vinden zijn. En dat lijkt momenteel absoluut niet zo te zijn!
Dus toch maar een doelbelasting van gaan maken?!


Niels van den Berg nieuwe fractievoorzitter

Secretaris Burgerbelangen Enschede 03.04.2014

Niels van de berg is gisteren door de nieuwe fractie unaniem gekozen als fractievoorzitter van BBE.

Niels is al vele jaren nauw betrokken bij de partij, waarvan de laatste vier jaar als raadslid. In de afgelopen raadsperiode heeft hij zich bewezen op diverse terreinen, hij heeft een brede dossierkennis en weet vaak de juiste toon te zetten. Niels zet altijd de burgers en de partners centraal.

fractie BBE