Berichten van 08.05.2020


Nog meer afval op straat sinds begin coronacrisis

Gert Kel 08.05.2020

Bergen grofvuil, plastic en kleding naast ondergrondse containers en lange wachttijden bij de milieustraten en afvalbrengstations. Omdat we door de coronacrisis langdurig thuiszitten, willen we meer afval kwijt dan gebruikelijk. Mensen gebruiken deze periode om thuis te klussen of op te ruimen en produceren daarmee meer afval dan anders.

Behalve het zelf naar de milieustraat brengen, kan iedereen ook tijdens de coronacrisis, nog altijd een verzoek indienen om tegen betaling (voorrijkosten €20 en €1,50 per 10 kilo) het grofvuil te laten ophalen. Sommige mensen willen echter direct van hun grofvuil af, en hebben het er niet voor over om in de rij voor de milieustraat te gaan staan.

Afvaloverlast is op basis van enquêtes de grootste zorg van inwoners. Met name bij de winkelcentra is de overlast dag in dag uit waarneembaar, waarbij opgemerkt moet worden dat de meeste illegale dump van afval plaatsvindt ver voor of na de winkeltijden.

Burgerbelangen Enschede heeft veelvuldig contact met gemeenten waar positieve resultaten zijn behaald met camerahandhaving tegen de illegale afvaldump. Wij hebben dan ook gevraagd om soortgelijke camerahandhaving in Enschede op bepaalde hotspots. De raad kon zich hier in meerderheid in vinden en op termijn komt er inderdaad een proef met camerahandhaving op drie plekken.

De Corona crisis lijkt ons een uitgelezen moment om te beginnen en wij zijn dan ook benieuwd wanneer de handhaving dan ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden en zullen daar de wethouder ook naar vragen.


“Een herinnering, een herdenking 13 mei”……

Ben Sanders 08.05.2020

Op zaterdag 13 mei 2000 was het net zulk mooi weer als nu, en goed gemutst begon die dag voor mij en mijn collega’s als een normale werkdag. Klaas W. en ik hadden dienst als eerste spoedambulance in Enschede en die dag begon al direct om 8 uur met de eerste rit: een “normale” hulpverlening. Na onze middagpauze, die we zoals gewoonlijk met een warme maaltijd doorbrachten op het MST, deden wij nog twee hulpverleningen en keerden daarna terug naar de ambulancepost aan de Kortenaerstraat.

Rond 15.00 uur kregen we de melding voor een “spoedje”, een zogenaamde A-rit, stand-by voor de brandweer bij een brand aan de Tollenstraat. Vanaf dat moment en kort daarna zouden voor Klaas en mij, zonder het ons te realiseren, het leven veranderen. De brand was zoals bekend het begin van de vuurwerkramp die zich rond 15.30 uur voltrok. De rest is voor velen geschiedenis en voor enkelen onder ons nog steeds een deel van het dagelijkse leven.

Het is bijna 13 mei 2020, ook nu met mooi weer, en zitten we ongewild in een “lockdown” door de corona-crisis en kunnen we niet doen wat we zouden willen doen. Voor velen ook een ramp. Nu 20 jaar na dato de vuurwerkramp herdenken, dat kan en mag niet op de wijze zoals we die door de jaren heen zijn gewend en aan welke 20e herdenking we dit jaar speciale aandacht hadden willen geven.

Nu, die 13e mei een kranslegging door de Burgemeester op een onbekend moment. Voor mij als hulpverlener en slachtoffer van het eerste moment en nu gemeenteraadslid en nestor, is deze situatie en deze gedachte wederom een moeilijk moment.

Kort na de ramp op 1 juni schreef ik in een gedicht mijn ervaring en  frustratie weg en het gedicht is toen geplaatst in het door de gemeente Enschede als eerbetoon uitgegeven blad gericht op de hulpverleners, met als titel:  “13 mei, de hulpverleners”. Ik noemde mijn gedicht:

“En traumatische ervaring….”
Ik ben toch een ambulancehulpverlener,

Gele auto, blauwe lamp en sirene.
Goed opgeleid en op alles voorbereid,
Ambulanceman tot in eeuwigheid.

Studie, protocol en draaiboek,
Soms noodzaak, soms lariekoek.
Een opleiding, een handleiding
Voor vreugdevolle- of slechte tijding.

Zaterdag 13 mei, 15 uur acht,
Een nooit meer uit te wissen dag, wie had dat gedacht.
Stand-by voor een melding van brand,
Dan…onmacht, boosheid en verdriet in heel ons Nederland.

Een brand, een explosie, stille- en gillende mensen,
Alles wordt donker, je kunt alleen maar het beste wensen.
Vallend puin, brandende huizen, mens en dier dood of gewond,
Ik heb het toch geleerd, de praktijk die in het theorieboekje stond.

Ik voelde mij zo zeker en zo sterk,
Was dit nu een film, of werkelijk mijn werk.
Nu ben ik zo versuft en de werkelijkheid kwijt,
Komt dit echt wel weer goed de komende tijd?

(*) Ik was ambulancebroeder/coördinator op de eerst aanwezige ambulance op 13 mei 2000.


Heerlijk, kinderen sporten weer

Peter Brouwer 08.05.2020

Na vorige week is het voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar weer toegestaan om samen georganiseerd buiten te sporten. Het was fijn om kinderen en jongeren weer te zien sporten en vooral te zien genieten en lekker hun energie kwijt te kunnen. Bij Sportaal en haar partners had men als proef iets moois bedacht, een klein groepje kinderen genoot woensdag van het sporten op de atletiekbaan van AC Tion.

De zomervakantie komt steeds dichterbij en normaal gesproken zijn alle (buiten)sportaccommodaties gesloten in die periode. Het zou jammer zijn als de jeugd slechts kort van de mogelijkheden gebruik kan maken en moet wachten tot na de zomerperiode. Daarom heeft Burgerbelangen Enschede aan het college gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om de sportaccommodaties ook gedurende de zomerperiode open te stellen.

De reacties tot nu toe zijn positief en wij verwachten dan ook flexibiliteit en medewerking vanuit het college en hopen hier de volgende week meer duidelijkheid over te krijgen.